LITURGIA PARAFIALNA

LITURGIA PARAFIALNA 

28 grudnia 2020 - 3 stycznia 2021

Poniedziałek
28 grudnia 2020

Święto świętych Młodzianków - Czwarty dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego

18:00

w int.† Krzysztofa Wolskiego oraz zm. tatę ks. Andrzeja Banaszka

Wtorek
29 grudnia 2020

Piąty dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego

18:00

w intencji Parafian (z kolędy)

Środa
30 grudnia 2020

Szósty dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego

18:00

1) o dar nawrócenia iuzdrowienia zranień dla

Marcina

2) w intencji Parafian (z kolędy)

Czwartek
31 grudnia 2020

Siódmy dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego

18:00

1) Msza św. dziękczynna za stary rok

i błagalna w intencji nowego

roku

2) Dziękczynnobłagalna w 12 rocz.

urodzin Wojciecha i 3 rocz. urodzin

Franciszka

18:30

Adoracja dziękczynna

Piątek
1 stycznia 2021

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - Oktawa Narodzenia Pańskiego

9:30

Msza św. w Małocicach:

w int. † Marianny i Jana Wojtczak,

Stanisława i Sławomira Kowalskich

11:00

w int. † Kazimiery, Jana, Edwarda,

Cecylii i Stanisława Stanickich

12:30

Msza św. zbiorowa w intencji Parafian

1) Dziękczynna za miniony rok z

prośbą o błog. Boże na nowy rok

2) w int. † Sylwestra Suskiego – 5 rocz. śm.

18:00

w int. † Haliny Książek

Sobota
2 stycznia 2021

Dzień powszedni - I sobota miesiąca

17:30

Rożaniec fatimski

18:00

1) w int. wynagradz. Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

2) w intencji Parafian (z kolędy)

NIEDZIELA
3 stycznia 2021

II Niedziela Narodzenia Pańskiego - I Niedziela miesiąca


7:30

Msza św. w Kazuniu 

wolna intencja

 

9:30

Msza św. w Małocicach

w int. † Józefa Mazura – 6 rocz. śm.

 

11:00

Msza św. w Kazuniu

w int. † Jana Tyszki – 1 rocz. śm.,

rodziców Adolfa i Bronisławy i

rodzeństwo

 

12:30

Msza św. zbiorowa w intencji Parafian:

w int. † wszystkich zmarłych

parafian, którzy odeszli do Pana w 2020

roku

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

18:00

Msza św. w Kazuniu

w int. † wszystkich zmarłych

parafian, którzy odeszli do Pana w 2020

roku

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

I Niedziela Bożego Narodzenia

Święto świętej Rodziny 27. grudnia 2020 r.

Jutro w drugi dzień świąt w Oktawie Narodzenia Pańskiego w święto św. Szczepana Msze św. są w porządku niedzielnym, a na zakończenie liturgii mszalnej odbędzie się tradycyjny staropolski zwyczaj, którym jest obrzęd błogosławieństwa owsa. Prosimy rolników o przyniesienie do świątyni ziarno owsa. Jutro również jak co roku ofiary na tacę przeznaczone są na potrzeby KUL-u. o Chcemy uczcić pamięć zmarłych parafian, którzy odeszli w 2020 roku Mszą św. żałobną, która zostanie odprawiona uroczyście w 1. niedzielę nowego roku 3.01 o godz. 12.30. Zapraszamy wszystkie rodziny pogrążone w żałobie do udziału w tej Mszy św.
o Uwaga! W tym roku ze względu na epidemię Covid 19 wizyty duszpasterskie nie odbędą się. W styczniu natomiast codziennie będzie odprawiana Msza św. w
intencji parafian z wyznaczonej miejscowości oraz ulicy. Zapraszamy w określonym dniu mieszkańców wyznaczonych miejscowości i ulic do przybycia na Mszę św. w Kazuniu bądź Małocicach. Jeśli ktoś jednak pragnie spotkania kolędowego indywidualnie w swoim domu jest możliwość umówienia się z księdzem. Pod chórem na stoliku można zabrać kartkę kolędową, na której trzeba wpisać adres rodziny i numer telefonu, a następnie przekazać tę kartkę dla księdza.

o W czwartek 31 .12 na zakończenie starego roku zostanie odprawiona Msza św. o godz. 18.00 zakończona Adoracją Najśw. Sakramentu z modlitwą dziękczynnobłagalną. Zapraszamy.
o I piątek przypada nowy rok 2021 i Uroczystość Bogurodzicy Maryi oraz Światowy Dzień Modlitwy o Pokój. Jednocześnie przypominamy, że w tym dniu tradycyjnie nie ma Mszy św. porannej o godz. 7.30, a pozostały porządek Mszy św. jest bez zmian

LITURGIA PARAFIALNA

LITURGIA PARAFIALNA 

21-27 grudnia 2020

Poniedziałek
21 grudnia 2020

Dzień powszedni

18:00

Dziękczynnobłagalna w intencji Antosia w 13 rocz. ur. o błog. Boże i opiekę MB w jego wzrastaniu, o poprawę relacji w rodzinie, i o dobrych kolegów

Wtorek
22 grudnia 2020

Dzień powszedni

6:45

Roraty ku czci NMP w int. † Józefa i Apolonii
Brzeskich

 

Środa
23 grudnia 2020

Dzień powszedni

18:00

1) w int. † Zbigniewa Majerskiego – m-c po śm.

2)w int.† Edmunda Wyszyńskiego

Czwartek
24 września 2020

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

6:15

Godzinki

6:45

1) o dar nawrócenia oraz uzdrowienia

zranień dla Marcina

2) w int. † Tomasza Giżyńskiego – 1 r.

śm.

21:30

w Małocicach Msza św. w int. †

Mirosława

Karczewskiego, Jana Trzpioły oraz

dziadków Góreckich, Trzpiołów,

Karczewskich i Dąbrowskich

Piątek
25 grudnia 2020

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

0:00

w intencji Parafian żywych i zmarłych

9:30

w Małocicach Msza św. w int. † Leokadii, Aleksandra, Romualdy, Michaliny i Wacława Sarneckich oraz dusze w czyśćcu cierpiące

11:00

w int. † Kazimierza Kopeć

12:30

intencja wolna

18:00

intencja wolna

Sobota
26 grudnia

Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

7:30

w int. † Władysława i Stanisławy Ocipka
oraz Teresy Godlewskiej

9:30

w int. † Jana i Henryki Kręźlewicz

11:00

w int. † Władysławy Dobrowolskiej,

Anieli Gulczyńskiej i zm. z rodziny

12:30

intencja wolna

18:00

w int. † Renalda Andrzejewskiego

NIEDZIELA

27 grudnia

Święto Świętej Rodziny

7:30

w intencji † Edwarda Kozłowskiego

9:30

w Małocicach Msza św.: w int. † Bogdy Wyrzykowskiej- Wojciechowskiej

11:00

w int. † Cecylii Kąpińskiej

Sakrament chrztu

12:30

intencja wolna

18:00

Dziękczynnobłagalna z okazji urodzin oraz imienin Tomasza

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

IV Niedziela Adwentu 20. grudnia 2020 r.

Wczoraj w sobotę 3-cią m-ca (19.12) były czytane wypominki roczne. Jeśli ktoś zapomniał lub nie zdążył dołączyć swoich zmarłych można to uczynić w zakrystii lub w kancelarii.
o W czwartek wieczorem przeżywamy Wigilię Bożego Narodzenia. Pamiętajmy, że jako wierzący powinniśmy ten czas przeżyć w duchu wiary tzn. łamiąc się opłatkiem, śpiewając kolędy, uczestnicząc we Mszy św. oraz mając więcej czasu dla rodziny. W tym dniu Wigilii zachęcamy do postu od pokarmów mięsnych i nie spożywania żadnego alkoholu. Pamiętajmy szczególnie o osobach w podeszłym wieku, samotnych czy chorych. Odwiedźmy ich z opłatkiem i życzeniami. W Wigilię Bożego Narodzenia zapraszamy na tradycyjne wspólne śpiewanie kolęd o godz. 21:00 w Małocicach oraz o godzinie 23:30 w Kazuniu.
o W piątek 25 grudnia przypada Uroczystość Bożego Narodzenia Anno Domini 2020. Porządek Mszy św. jest następujący: o godz. 21.30 Msza św. wieczorna w Małocicach, a o godz. 24.00 Pasterka w Kazuniu. Jednocześnie przypominamy, że w tym dniu 25.12 tradycyjnie nie ma rano Mszy św. o godz. 7.30, a pozostały porządek Mszy św. jest bez zmian. W święta nie spowiadamy.

o Jeśli ktoś nie otrzymał opłatków można je otrzymać po Mszy św. w zakrystii.
o Chcemy również uczcić pamięć zmarłych parafian, którzy odeszli w 2020 roku Mszą św. żałobną, która zostanie odprawiona uroczyście w 1. niedzielę nowego roku 3.01 o godz. 12.30. Zapraszamy wszystkie rodziny pogrążone w żałobie do udziału w tej Mszy św.
o W związku z covidem przypominamy, że spowiedź poza Mszą św. jest codziennie przez cały rok, a w czasie Adwentu również po Mszach św. Gorąco zapraszamy.

LITURGIA PARAFIALNA

LITURGIA PARAFIALNA 

14-20 grudnia 2020

Poniedziałek
14 grudnia 2020

Wspomnienie św. Jana od Krzyża kapłana i Doktora Kościoła

17:30

Spowiedź

18:00

w int.† Edwarda Kozłowskiego

Wtorek
15 grudnia 2020

Dzień powszedni

6:45

Roraty ku czci NMP

w int. Panu Bogu wiadomej

7:30

Spowiedź

Środa
16 grudnia 2020

Dzień powszedni

17:30

Spowiedź

18:00

1) w int. Panu Bogu wiadomej

2) w int. † Anny i Franciszka Pietrzak

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu

20:00

Spowiedź

Czwartek
17 grudnia 2020

Dzień powszedni

6:45

Roraty ku czci NMP

1) w int. Panu Bogu wiadomej

2) w int. † Edwarda Kozłowskiego

7:30

Adoracja dziękczynna

 

Spowiedź

Piątek
18 grudnia 2020 

Dzień powszedni

17:30

Spowiedź

18:00

1) w int. Panu Bogu wiadomej

2) w int. † Ewy Kęcik

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu

20:00

Spowiedź

Sobota
19 grudnia

Dzień powszedni

6:15

Wypominki roczne

6:30

Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

6:45

Roraty ku czci NMP

1) w int. Panu Bogu wiadomej

2) w int. † dusz zmarłych z wypominek

rocznych

7:30

Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź

NIEDZIELA
20 grudnia 2020

IV Niedziela Adwentu


7:30

Msza św. w Kazuniu 

w intencji † Edwarda Kozłowskiego


9:30

Msza św. w Małocicach

w int.† Stefana, Franciszki, Henryki

Rydel

 

11:00

Msza św. w Kazuniu 

w intencji † Hanny – 17 rocz. śm. oraz

Tadeusza Zielskich

 

12:30

Msza św. w intencji Parafian w Kazuniu

1) w int. † Jadwigi Skora – miesiąc po śm.

2) w int. † Edmunda Wyszyńskiego

 

18:00

Msza św. w Kazuniu 

w int. † Renalda Andrzejewskiego

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

III Niedziela Adwentu ‹‹Gaudete›› 

13. grudnia 2020 r.

Zachęcamy serdecznie do udziału w Roratach we wtorki, czwartki i soboty o godz. 6:45.
Proszę zabrać lampiony.
o Nasz Organista Jerzy Bronnikov roznosi opłatki wigilijne do naszych domów. Dziś w niedzielę (13.12) Kazuń Polski ul. Długa od Szkoły z przylegającymi ulicami, we wtorek Janów Mikoł., Wrzosówka, Wólka Czosn., Małocice, Jesionka, w czwartek Małocice, Jesionka, Augustówek, Dębina, w sobotę Czeczotki. Opłatki można też otrzymać po Mszy św. w zakrystii.
o Chcemy również uczcić pamięć zmarłych parafian, którzy odeszli w 2020 roku Mszą św. żałobną, która zostanie odprawiona uroczyście w 1. niedzielę nowego roku 3.01 o godz. 12.30. Zapraszamy wszystkie rodziny pogrążone w żałobie do udziału w tej Mszy św.
o Ze względu na to, że jest epidemia rekolekcji adwentowych nie będzie ale dziś przeżywamy Dzień Skupienia przygotowujący nas duchowo do świąt. Jest to OKAZJA DO SPOWIEDZI, która ma nas przygotować do godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia. W tym skupieniu towarzyszy nam ks. dr Piotr Kieniewicz ze Zgromadzenia Księży Marianów. Dziękujemy Ojcu za obecność i podzielenie się doświadczeniem swojej wiary.

o W związku z covidem i licznymi prośbami parafian zachęcamy i przypominamy, że spowiedź poza Mszą św. jest codziennie przez cały rok, a w czasie Adwentu również przed i po Mszach św. roratnich oraz w środę i w piątek wieczorem będzie Adoracja i możliwość spowiedzi do godz. 20. 00. Gorąco zapraszamy.
o Polecamy antidotum na skutki epidemii tzw. Sztafetę zadzwoń do 5 osób oraz pomoc chorym.
o Uwaga! 8.12 papież Franciszek ogłosił rozpoczęcie Roku św. Józefa, który potrwa do 8.12.2021r., a związany jest on z darem specjalnych Odpustów.
o W tę sobotę 3-cią m-ca (19.12) jest rano o g. 6.15 czytanie wypominków rocznych. Po wypominkach będą śpiewane Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. Msza św. za zmarłych na Roratach o godz. 6.45. Można jeszcze podać do modlitwy dusze zmarłych ze swojej rodziny. Zapraszamy.

LITURGIA PARAFIALNA

LITURGIA PARAFIALNA 

7-13 grudnia 2020

Poniedziałek
7 grudnia 2020

Wspomnienie św. Ambrożego Biskupa i Doktora Kościoła

18:00

w int. † Adama

Klimaszewskiego

Wtorek
8 grudnia 2020

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

6:45

Roraty ku czci NMP

w int. † Ewy, Andrzeja oraz

Stanisława

11:00

Msza św. pogrzebowa

w int. † Jadwigi Skora

Środa
9 grudnia 2020

Dzień powszedni

18:00

NOWENNA DO ŚW. JÓZEFA

1) w int. Panu Bogu wiadomej

2) w int. † Aleksandra Jaworskiego

Czwartek
10 grudnia 2020

Dzień powszedni

6:45

Roraty ku czci NMP

1) w intencji Panu Bogu wiadomej

2) w intencji Panu Bogu wiadomej

7:15

Adoracja dziękczynna

Piątek
11 grudnia 2020

Dzień powszedni

18:00

1) w intencji Panu Bogu wiadomej

2) w int. † Adama

Klimaszewskiego

Sobota
12 grudnia 2020

Dzień powszedni

6:15

Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

6:45

1) w intencji Panu Bogu wiadomej
2) w intencji Panu Bogu wiadomej

NIEDZIELA
23 września 2019

III Niedziela Adwentu ›› Gaudete ‹‹ 13. grudnia 2020 r.
Dzień skupienia adwentowego


7:30

Msza św. w Kazuniu 

w int. † Tadeusza 8 rocz. śm., Jacka oraz Bogdana Jońskich


9:30

Msza św. w Małocicach

w int. † Adeli, Władysława oraz Idy Adaszewskich

 

11:00

Msza św. w Kazuniu

1) Dziękczynna z okazji 70 rocz. urodzin
Zenobii o błog. Boże i opiekę Matki Bożej Szkaplerznej
2) w int. † Honoraty Wasilewskiej oraz Anny i Feliksa Majewskich

 

12:30

Msza św. w intencji Parafian w Kazuniu

1) w int. † Adama KLimaszewskiego

2) w int. † Jadwigi – 25 rocz. śm. oraz Czesława

Kowalczyk oraz Józefa i Zofii Gąska

3)

 

18:00

Msza św. w Kazuniu z udziałem młodzieży

w int. † Krzysztofa Bieniek

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II Niedziela Adwentu 6. grudnia 2020 r.

– Zachęcamy serdecznie do udziału w Roratach we wtorki, czwartki i soboty o
godz. 6:45. Proszę zabrać lampiony.
– W związku z przygotowaniem do świąt prosimy o ofiarowanie trzech choinek do świątyni, ale w tym roku nie większe niż trzy metry.
– W ten wtorek 8.12 przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
N.M.P.
– W środę II-gą miesiąca przypada Nowenna do św. Józefa. Prosimy o składanie intencji dziękczynnych i próśb do naszego drogiego patrona.
– Nasz Organista Jerzy Bronnikov roznosi opłatki wigilijne do naszych domów. Dziś w niedzielę (6.12) Osiedle PAN oraz ul. Modrzewiowa, we wtorek Kazuń Bielany ul. Osiedlowa, Trakt, Polna, Akacjowa, w czwartek ul. Długa do szkoły, Kwiatowa, Wiosenna, Leśna, Widok, Ogrodowa, Kampinoska, w sobotę Kazuń Nowy ul. Główna z przylegającymi oraz Osiedle wojskowe z blokami, za tydzień w niedzielę (13.12) Kazuń Polski ul. Długa od Szkoły z przylegającymi ulicami. Opłatki można też przyjąć po Mszy św. w zakrystii.

–  Ze względu na to, że jest epidemia rekolekcji adwentowych nie będzie ale w przyszłą 3 niedzielę Adwentu (13.12) będziemy przeżywać Dzień Skupienia przygotowujący nas duchowo do świąt. Będzie nam w tym skupieniu towarzyszył ks. dr Piotr Kieniewicz ze Zgromadzenia Księży Marianów. Zapraszamy.

– Dziś w II Niedzielę Adwentu 6. grudnia jest Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi katolickiemu na Wschodzie szczególnie na Białorusi. Po Mszach św. jest zbiórka ofiar do puszek na ten cel.