Intencje 25.12 – 01.01

 

       LITURGIA PARAFIALNA

      Uroczystość Świętej Bożej

                   Rodzicielki

    II Niedziela w Oktawie Narodzenia

               Pańskiego 1.01.2023 r.

godz.

Intencja

7.30

 

9.30

w Małocicach Msza św.: w int. †

 

11.00

w int. † Kazimierza, Jana, Edwarda, Stanisława i Cecylii Stanickich

12.30

Msza św. zbiorowa w intencji Parafian:

1) w int. wynagradzającej za grzechy Parafian przeciw Eucharystii

2) w int. † Sylwestra Suskiego – 7 rocz. śm.

3)

4)

 

13.20

Adoracja i Procesja

(spotkanie Róży Różańcowej)

18.00

w int. † Tadeusza Hetmanowskiego

 

LITURGIA PARAFIALNA

 w Kazuniu 29-31 grudnia

Czwartek
29
 grudnia

Wspomnienie św. Tomasza Becketa, biskupa i męczennika – 5 dzień Oktawy

18.00

1) Dziękczynna z prośbą

    o potrzebne łaski dla Tomasza

     z okazji rocznicy urodzin

2)  w int. † ks. Stanisława Ozgi

18.30

ADORACJA

 

    Piątek

30

grudnia

Święto świętej Rodziny:

Jezusa, Maryi i Józefa – 6 dzień Oktawy

 

 

18.00

1) w intencji Bogu wiadomej

2) w int. † ks. Stanisława Ozgi

   Sobota

31

 grudnia      

Wspomnienie św. Sylwestra I, papieża – 7 dzień Oktawy

 

 

18.00

 o szczęśliwy wyjazd na studia

       zagraniczne dla Antoniego

18.30

Adoracja

18.30

Nabożeństwo dziękczynnobłagalne na zakończenie roku 2022

 

 

LITURGIA PARAFIALNA

 w Kazuniu

27-28 grudnia 2022 r.

 Wtorek

27

grudnia

Święto św.
Jana Apostoła

i Ewangelisty 3 dzień Oktawy

 

 

 

 

18.00

w int. † Barbary Kaszyńskiej

– Msza św. gregoriańska 29.

    Środa

28

grudnia      

Święto św. Młodzianków
Męczenników
4 dzień Oktawy

 

 

 

 

18.00

1) w int. † Barbary
Kaszyńskiej

– Msza św. gregoriańska 30. (ostatnia)

2) w int. † Tadeusza

 Hetmanowskiego

 

           LITURGIA PARAFIALNA

 Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

II dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego 26.12.2022 r.

godz.

Intencja

7.30

 w int. † Kazimierza Kopeć

9.30

 w Małocicach Msza św.: w int. † Mariana

 i Władysławy Dobrowolskich, Jana i Ireny

 Zielskich oraz zmarłych z rodziny

11.00

 w int. † Barbary Kaszyńskiej

    Msza św. gregoriańska 28.

12.30

Msza św. zbiorowa w intencji Parafian:

1) w int. † Ryszarda Gołosow

2) w int. † Krystyny i Tadeusza Hetmanowskich

3) w int. † Zbigniewa Krobskiego

4) w int. † Renalda Andrzejewskiego i Krzysztofa Sarneckiego

5) w int. † Stanisława Truszczyńskiego –  m-c po śm.

6) w int. † Władysława Lutomskiego – m-c po śm.

7) w int. † Edwarda Karczewskiego – m-c po śm.

8) w int. † Genowefy Skrzypczyńskiej

9) w int. † Bogdy Wyrzykowskiej-Wojciechowskiej

10)

 

18.00

 w int. † Pawła Głodkowskiego

 

 

          LITURGIA PARAFIALNA
   Uroczystość Narodzenia Pańskiego

 I Niedziela Narodzenia Pańskiego 25.12.2022 r.

godz.

Intencja

24.00

Msza św. Pasterska (zbiorowa) w intencji Parafian:

1) w int. † Janiny i  Ryszarda Sztrajbel oraz

       Tadeusza Kowalskiego

2)

3)

 

 

 

7.30

Dziękczynna z okazji 18 rocz. urodzin Kacpra Rożniaka z prośbą o błog. Boże

9.30

w Małocicach Msza św.: w int. † Jana

   i Henryki oraz dziadków Kręźlewicz

11.00

w int. † Marianny i Franciszka Socha oraz

  Krystyny Rutkowskiej

12.30

w int. † Tomasza Giżyńskiego

18.00

w int. † Barbary Kaszyńskiej

  – Msza św. gregoriańska 27.