Intencje 27.03-02.04

 

 

      LITURGIA PARAFIALNA w Kazuniu i w                                                Małocicach

            VI Niedziela Wielkiego Postu

          Niedziela Męki Pańskiej – Palmowa

                           2 kwietnia 2023 r.

godz.

Intencja

730

w int.† Bogusława – 5 r. śm., Janiny i Adama Mosakowskich – 27 r. śm, Zofii – 24 r. śm. i Czesława Malinowskich – 50 r. śm.

915

w Małocicach Nabożeństwo Gorzkich żali 

(część 3.)

930

w Małocicach Msza św.:  w int. † Jadwigi – 1 rocz. śm. oraz Józefa Andrzejewskich

1100

w int.† Barbary – 3 r. śm. oraz Kazimierza
Kaszyńskich

1150

Nabożeństwo
Gorzkich Żali (część 3.)

1230

Procesja
z palmami

1245

Msza św.
zbiorowa w intencji Parafian:

1) w int. wynagradzającej za dar Eucharystii i wynagradzającej za grzechy Parafian przeciw Eucharystii

 2) w int.† Ireny Tokarskiej – 9 r. śm.

 3) w int.† Leokadii i Stanisława Liszkiewicz w rocz. śm.

 4) w int.† Władysława Czernickiego – 12 r. śm. oraz Heleny, Stanisława, Mieczysława, Adama
Dudzińskich i zm. z rodziny

 5) w int.† Wacława- 29 r. śm., Jadwigi i zm. z rodz. Wrzosków i Michalczyków

 6) w int. † Juliana Nosarzewskiego – 9 r. śm.

 7) w int. † Jarosława Malinowskiego

 8)

 

1800

w int.†  Marii Walaszek – 26. Msza św. gregoriańska

 

LITURGIA PARAFIALNA

w
Kazuniu i Małocicach 30-31  marca i
1.04 kwietnia

Czwartek
30
 marca

Dzień powszedni

18.00

1) o błog. Boże i zdrowie dla  

Bożeny i Macieja

2) w int. † Marii Walaszek

       – Msza św. greg. 23.

18.30

ADORACJA

 

  Piątek

      31

marca    

Dzień
powszedni

1500

  w Małocicach:

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

18.00

1) w int. † Tadeusza Magiery

2) w int. † Marii Walaszek

       – Msza św. greg. 24.

1830

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami parafii

   Sobota

1

kwietnia
      

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny

1030

Zbiórka dla ministrantów

1500

Zbiórka dla bielanek

17.10

Różaniec fatimski

18.00

1) wynagradzająca Niepok. Sercu NMP

2)w int.† Marii Walaszek Msza św. greg. 25.

 

LITURGIA PARAFIALNA

 w Kazuniu 27-29 marca

Poniedziałek
27
marca

Msza św. wotywna

o Duchu Świętym

 

 

18.00

w int. †  Marii Walaszek

      Msza św. greg. 20.

 

  Wtorek

28

marca

Msza św. wotywna o Aniołach

 

 

18.00

w int. † Marii Walaszek

  Msza św. greg. 21.

    Środa

29

 marca    

Dzień powszedni

 

 

 

 

18.00

1) w int. † Marii Walaszek

      – Msza św. greg. 22.

2) w int. † Lucyny Jaźwiec