LITURGIA PARAFIALNA

 

LITURGIA PARAFIALNA 

21-27 grudnia 2020

Poniedziałek
21 grudnia 2020

Dzień powszedni

18:00

Dziękczynnobłagalna w intencji Antosia w 13 rocz. ur. o błog. Boże i opiekę MB w jego wzrastaniu, o poprawę relacji w rodzinie, i o dobrych kolegów

Wtorek
22 grudnia 2020

Dzień powszedni

6:45

Roraty ku czci NMP w int. † Józefa i Apolonii
Brzeskich

 

Środa
23 grudnia 2020

Dzień powszedni

18:00

1) w int. † Zbigniewa Majerskiego – m-c po śm.

2)w int.† Edmunda Wyszyńskiego

Czwartek
24 września 2020

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

6:15

Godzinki

6:45

1) o dar nawrócenia oraz uzdrowienia

zranień dla Marcina

2) w int. † Tomasza Giżyńskiego – 1 r.

śm.

21:30

w Małocicach Msza św. w int. †

Mirosława

Karczewskiego, Jana Trzpioły oraz

dziadków Góreckich, Trzpiołów,

Karczewskich i Dąbrowskich

Piątek
25 grudnia 2020

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

0:00

w intencji Parafian żywych i zmarłych

9:30

w Małocicach Msza św. w int. † Leokadii, Aleksandra, Romualdy, Michaliny i Wacława Sarneckich oraz dusze w czyśćcu cierpiące

11:00

w int. † Kazimierza Kopeć

12:30

intencja wolna

18:00

intencja wolna

Sobota
26 grudnia

Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

7:30

w int. † Władysława i Stanisławy Ocipka
oraz Teresy Godlewskiej

9:30

w int. † Jana i Henryki Kręźlewicz

11:00

w int. † Władysławy Dobrowolskiej,

Anieli Gulczyńskiej i zm. z rodziny

12:30

intencja wolna

18:00

w int. † Renalda Andrzejewskiego

NIEDZIELA

27 grudnia

Święto Świętej Rodziny

7:30

w intencji † Edwarda Kozłowskiego

9:30

w Małocicach Msza św.: w int. † Bogdy Wyrzykowskiej- Wojciechowskiej

11:00

w int. † Cecylii Kąpińskiej

Sakrament chrztu

12:30

intencja wolna

18:00

Dziękczynnobłagalna z okazji urodzin oraz imienin Tomasza