LITURGIA PARAFIALNA

 

LITURGIA PARAFIALNA 

18-24 stycznia 2021

Poniedziałek
18 stycznia 2021

Dzień powszedni

18:00

w int. parafian z kolędy Kazuń

Bielany ul. Osiedlowa, Klonowa,

Rosy, Pogodowa, Zacisze

Wtorek
19 stycznia 2021

Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pielczara, biskupa

17:30

w int. † Adama Kozak

18:00

w int. parafian z kolędy

Cybulice Duże

Środa
20 stycznia 2021

Dzień powszedni

18:00

w int. parafian z kolędy

Cybulice Małe, Cybulice A

Czwartek
21 stycznia 2021

Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

17:30

w int. † Władysławy Jędrzejczyk – 3r. śm

18:00

w int. parafian z kolędy
Stare Grochale

18:30

Adoracja dziękczynna

Czwartek
22 stycznia 2021

Dzień powszedni

18:00

MSZA ŚW. W MAŁOCICACH

w int. parafian z kolędy

Janów-Mikołajówka, Wrzosówka,

Wólka Czosnowska

Sobota
23 stycznia 2021

Wspomnienie Matki Bożej

17:30

MSZA ŚW. W MAŁOCICACH

w int. parafian z kolędy

Małocice, Jesionka, Dębina

18:00

w int. † Eugeniusza

Kozakiewicza oraz Kazimiery i

Stanisława oraz Tadeusza,

Bogdana i Alicji Kozakiewicz

NIEDZIELA
24 stycznia 2021

II INiedziela Zwykła


7:30

Msza św. w Kazuniu 

w int. o błog. Boże dla Tymoteusza Jaźwiec w I
rocz urodzin

 


9:30

10:15

Msza św. w Małocicach

w int. † Ewy, Wiktorii i Łukasza Nosarzewskich

Spotkanie dla dzieci i rodziców do I Komunii świętej

 

11:00

11:50

Msza św. w Kazuniu z udziałem dzieci

w int. † Jadwigi Szymańskiej w 10 rocz. śm.

Spotkanie dla dzieci i rodziców do I Komunii świętej

 

12:30

Msza św. w intencji Parafian w Kazuniu

1) w int. † Teresy Wójcickiej – m-c po śm.

2) w int. † Ryszarda Kwiatkowskiego – m-c po

śm.

3) w int. † Jana-Józefa Wysockiego, Tadeusza i

Stanisławy Tymińskich i Stanisława

Szmigrockiego

 

18:00

Msza św. w Kazuniu 

w int. † Adama Kozak