OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XII Niedziela zwykła  21.06.2020 r.

 • Zapraszamy w tygodniu przed wieczorną Mszą św. o g. 17.30 na nabożeństwa czerwcowe, a w Małocicach o g. 16.
 • Przypominamy o tym, że w czwartki po nabożeństwie czerwcowym odbywa się Adoracja Najśw. Sakramentu w intencji dziękczynnej za ustanowienie Eucharystii oraz przebłagalnej za jej odrzucanie i niepraktykowanie przez parafian w niedzielę i święta. Gorąco więc zapraszamy do udziału w tej tak ważnej intencji dziękczynnej oraz przebłagalnej.
 • Wczoraj w sobotę odbyła się uroczystość
  I Komunii św. dla pięciorga dzieci. Dziękujemy Bogu za te dzieci i prosimy o modlitwę za nie i ich rodziny. Od dziś dzieci przeżywają Biały Tydzień.
 • W środę 24.06 przypada uroczystość Narodzin św. Jana Chrzciciela (w Małocicach dodatkowa Msza św. o g. 16), a w czwartek 25.06 jest możliwość spowiedzi od godz. 17 dla uczniów na zakończenie roku szkolnego oraz możliwość przyjęcia Komunii św. na czas wakacji. W Małocicach spowiedź i Komunia św. w czwartek o godz. 16. Prosimy  rodziców o zainteresowanie się stanem duszy swoich dzieci i o wspólny udział rodziców i dzieci w wieczornym skupieniu modlitewnym.
 • Organista parafii Jerzy oraz jego żona Karolina serdecznie zapraszają dzieci i młodzież na indywidualną naukę śpiewu, gry na pianinie
  i organach oraz grupowe zajęcia z teorii muzyki, podstaw kompozycji i aranżacji. Informacje

o tym są udostępnione w gablotach.

 • Uwaga! Wszystkich byłych chórzystów oraz chętnych do tego, by śpiewem wysławiać Pana Boga, zapraszamy do udziału w chórze parafialnym. Próby się odbywają w czwartki o godz. 1930, w soboty
  o godz. 1500 odbywa się kształcenie psałterzystów
  i solistów.
 • Z uwagi na złagodzenie rygorów epidemii jest przywrócony obowiązek udziału wiernych w niedzielnej Mszy św. Zwolnione z obowiązku są osoby chore i opiekujące się nimi. Przypominamy, że nadal obowiązuje zasłanianie ust i nosa w świątyni, zachowanie dystansu (ok. 2m).
 • Przypominamy, że w okresie wakacji, a więc już za tydzień (28.06) nie ma Mszy św. o godz. 12.30.