OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

V Niedziela Wielkiego Postu 

3.04.2022 r. 

 •  Dziś już 5. Niedziela Wielkiego Postu; niedziela zasłonięcia Krzyża świętego jako tajemniczego znaku mówiącego: Jak Bóg umiłował świat? Czy przeżywam ten czas wielkopostny jako osoba wierząca?

 •  Wczoraj 2. kwietnia minęła 17. rocznica śmierci św. Jana Pawła II. (2.04.2005r.). Św. Janie Pawle II módl się za nami, za naszą Ojczyznę i o pokój!  

 •  Są do nabycia w zakrystii świece wielkanocne Cáritas.

 •  Dziś w niedzielę 3.04 o godz. 11 promocja 2. nowych ministrantów Alana i Grzegorza. Prosimy wszystkich
  o modlitwę w ich intencji.

 •  W piątek ostatnie nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 18.45. Jeśli pogoda pozwoli odbędzie się ona tradycyjnie ulicami parafii. Prosimy o włączenie się do niesienia Krzyża św. do kolejnych stacji osoby dorosłe, młodzież do bierzmowania, dzieci rocznicowe i komunijne z rodzicami, bielanki, ministrantów, lektorów, Kościół Domowy, Bractwo św. Józefa, Bractwo Eucharystyczne, Grupa Maryjna, Koła Gospodyń Wiejskich, sołtysów i pracowników Gminy i strażaków. Proszę o mobilizację mieszkańców parafii. Prosimy strażaków o zabezpieczenie trasy przejścia procesji od wyjścia ze świątyni trasą do ul. Osiedlowej, Trakt i Jeziorną. Przy tej okazji dziękujemy strażakom za posprzątanie terenu przy świątyni.

 •  Z kolei w sobotę odbędzie się bardzo ważna zbiórka o g. 10.30 dla ministrantów i lektorów przygotowująca do liturgii Wielkiego Tygodnia. Bielanki mają zbiórkę o g. 15.00.

 •  W sobotę również o godz. 17.20 będą czytane wypominki roczne , a o g. 18 jest Msza św. w intencji naszych zmarłych. 

 •  Rozpoczęła się zbiórkę ofiar na kwiaty do Grobu Pańskiego. Proszę osoby upoważnione o zorganizowanie jej.

 •  Za tydzień 10.04. przypada Niedzielę Palmowa, która rozpoczyna uroczyście najważniejszy tydzień w roku kościelnym tzn. Wielki Tydzień. Błogosławieństwo palm jest przed każdą Mszą św., a o godz. 12.30 procesja z palmami wokół świątyni. Zapraszamy rodziców z bielankami zwłaszcza tych, które dotychczas nie brały udziału w procesjach. 

 •  Prosimy rodziny mające osoby w podeszłym wieku o zgłoszenie wizyty księdza z Komunią św. wielkanocną dla nich. Nie odkładajmy spowiedzi swojej i chorych na ostatnią chwilę! Przykazanie mówi: Przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym Komunię św. przyjmować. 


 

NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ ulicami parafii w dniu 8.04.2022 r.

Stacja 1. Dzieci rocznicowe

Stacja 2. Dzieci komunijne

Stacja 3. Młodzież do bierzmowania

Stacja 4. Bielanki

Stacja 5. Ministranci

Stacja 6. Lektorzy

Stacja 7. Kościół domowy

Stacja 8. Bractwo św. Józefa

Stacja 9. Bractwo eucharystyczne

Stacja 10. Koło Gospodyń Wiejskich

Stacja 11. Grupa Maryjna

Stacja 12. Sołtysi

Stacja 13. Pracownicy gminy

Stacja 14. Strażacy 

 

LITURGIA PARAFIALNA 

w Kazuniu 4-6.04


Poniedziałek

4

kwietnia

Msza św. wotywna o Duchu Świętym

  
  

1800

w int. † Mariana i Anny Brauza


 Wtorek

5

kwietnia

        Msza św. wotywna o św. Aniołach

  
  

1800 

w int. † Ewy Stryjek – rocz. śm.

Środa 

6

kwietnia

Dzień powszedni

  

1800

1) w pewnej intencji 

2) w pewnej intencji

1845

Spotkania komunijne 

w Kazuniu i Małocicach 

LITURGIA PARAFIALNA 

w Kazuniu 7-9.04


Czwartek

7

kwietnia

Dzień powszedni – I czwartek miesiąca

1800

1) w intencji Ojczyzny o błog. Boże

2) w int. † Waldemara, Heleny,

       Tadeusza oraz Wiesława

1830

-1930

Adoracja Najświętszego Sakramentu


 Piątek

8

kwietnia

Dzień powszedni 

1500

w Małocicach Nabożeństwo Drogi krzyżowej 

1800

1) o bł. Boże dla  Klary i Michała oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla dziecka

2) w pewnej intencji

1845 

Nabożeństwo Drogi krzyżowej ulicami parafii

Sobota 

9

kwietnia

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny

1720

Wypominki roczne

1800

1)w intencji zmarłych z wypominków rocznych 

2) w int. † Pawła Głodkowskiego 

LITURGIA PARAFIALNA

w Kazuniu i w Małocicach 

VI Niedziela Wielkiego Postu  

Niedziela Męki Pańskiej 10.04.2022 r. 

godz.

    Intencja   

730

w int. † Zuzanny – 5 rocz. śm. oraz Ryszarda Burzyńskich

915

Nabożeństwo Gorzkich Żali (część 3.)

930

Msza św. w Małocicach: int. † Zygmunta Ostrowskiego– 4 rocz. śm., Kazimierza, Anieli, Tadeusza, dziadków Męzińskich i Piędrasów

1100

w int † Kazimierza i Karoliny Tomaszewskich Wiesławy Gorzkowskiej

1230

Procesja z palmami wokół świątyni

1245

Msza św. zbiorowa w intencji Parafian: 

1) w int. † Haliny Boguńskiej 

2) w int. † Henryki Wojtczak

3) w int. † Janusza Pasternaka

4) w int. † Jarosława Malczyka

5) w int. † Zdzisława Bieleckiego – m-c po śm.

6) w int. † Andrzeja Burczyńskiego m-c po śm.

7) w int. † Michała Ołowieckiego

8) w int. † Mirosława Bieleckiego

9) w int. † Władysława Czernickiego – 11 r. śm., Heleny i Stanisława

      Dudzińskich oraz zm. z rodziny

10) w int. † 1720

Nabożeństwo Gorzkich Żali (część 3.)

1800

w int. † Józefa Stanickiego – 1  rocz. śm.