REPERTUAR

 

REPERTUAR 
UROCZYSTOŚCI
NARODZENIA PAŃSKIEGO

25. grudnia 2019 r.

Msza Wieczorna (Małocice)

Ant: Dzisiaj poznacie, że Pan przyjdzie, aby nas zbawić,
a rano ujrzycie Jego chwałę.

W. Dzisiaj w Betlejem

O. Gdy śliczna Panna

Ant: Objawi się chwała Pańska
i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie przychodzące od naszego Boga.

K. Przybieżeli do Betlejem/Wśród nocnej ciszy

U. Gdy się Chrystus rodzi

Z. Bóg się rodzi, moc truchleje

Msza Wieczorna (wieczorem 25.12)

Ant:Dziecię nam się narodziło i Syn został nam dany; na Jego ramionach spoczęła władza, i nazwano Go Zwiastunem Bożych zamiarów.

W. Mizerna cicha

Części stałe ks. Chlondowskiego

O. Gdy śliczna Panna

Ant: Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie przychodzące od naszego Boga.

K. O gwiazdo Betlejemska

U. Cicha noc

Z. Lulajże Jezuniu

Msza Anielska (o świcie)

Ant: Światło zabłysło dzisiaj nad nami,

bo Chrystus nam się narodził.
Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Książę Pokoju,
Ojciec Wieczności, a Jego królestwu nie będzie końca.

W. Z narodzenia Pana

Kyrie Missa de Angelis

O. Gdy się Chrystus rodzi

Ant: Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem.

Oto Król twój przychodzi do ciebie, Święty i Zbawiciel świata.

K. Mizerna cicha

U. Przybieżeli do Betlejem

Z. Dzisiaj w Betlejem

Msza Królewska (w dzień)

Ant:Dziecię nam się narodziło i Syn został nam dany; na Jego ramionach spoczęła władza, i nazwano Go Zwiastunem Bożych zamiarów.

W. Triumfy Króla niebieskiego

Części stałe ks. Chlondowskiego

O. Cicha noc (zwr 3-4)

Ant: Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie przychodzące od naszego Boga.

K. Przybądźcie dziś wierni (Adeste Fideles)/Niepojęte dary dla nas daje

U. Do szopy hej pasterze

Z. Pójdźmy wszyscy do stajenki

Msza Pasterska (w nocy)

Ant: Radujmy się wszyscy w Panu,
dzisiaj narodził się nam Zbawiciel.
Dzisiaj prawdziwy pokój zstąpił z nieba na ziemię.

W. Wśród nocnej ciszy

Części stałe ks. Chlondowskiego

Dziś narodził się Zbawiciel Alleluja+Ps. 96(95)

O. Cicha noc (zwr 1-2)

Ant: Słowo stało się ciałem i oglądaliśmy Jego chwałę.

K. Gdy się Krystus narodził/Nuż my dziś kreścijani (kancjonały z XVI w.)

U. Przybieżeli do Betlejem

Z. Bóg się rodzi, moc truchleje