Repertuar

 

REPERTUAR
oraz
PRÓBY ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH
NA 23-29 września 2019 roku

SOBOTA 28 września 2019 roku

15:00

Próba damskich głosów chóru parafialnego

18:00

MSZA ŚWIĘTA W KAZUNIU

Na rozpoczęcie mszy:

Witaj, święty męczenniku

link do tekstu i audio (nr 575)

Na ofiarowanie darów:

Cóż ci Jezu damy

link do tekstu i audio (nr 598)

Podczas komunii:

Pójdź do Jezusa

link do tekstu i audio (nr 618)

Śpiew Uwielbienia:

Dzięki o Panie

link do tekstu i audio (nr 601)

Śpiew zakończenia mszy:

Niechaj z nami będzie Pan

link do tekstu i audio (nr 609)

19:00

Próba męskich głosów chóru parafialnego

NIEDZIELA 29 września 2019 roku

07:20

Śpiew wezwań do NMP

 link do tekstu i audio (nr 353)

7:30

MSZA ŚWIĘTA W KAZUNIU

(z udziałem chóru parafialnego)

Antyfona na wejście 

Wszystko, co na nas dopuściłeś, Panie, * spotkało nas według sprawiedliwego wyroku, * bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie * i nie strzegliśmy Twoich przykazań. * Lecz zechciej wsławić swe imię * i postąp z nami według wielkiego miłosierdzia swego”. 

Antyfona

W liturgii godzin (tzw. brewiarzu) refren rozpoczynający i kończący psalm. W liturgii Mszy św. refren ten przeplatany jest ze śpiewem na wejście i procesję komunijną. Związana z charakterem obchodu liturgicznego, przyczynia się w znacznym stopniu do jego właściwego zrozumienia. Niestety, w Polsce najczęściej jest opuszczana. W takim przypadku wspomniane śpiewy powinny nawiązywać do treści antyfony, co również jest rzadkością.

Na rozpoczęcie mszy:

Boże w dobroci

link do tekstu i audio (nr 102)

Na ofiarowanie darów:

Bądź uwielbiony, miłosierny Boże

link do tekstu i audio (nr 199)

Antyfona na komunię

Po tym poznaliśmy miłość Bożą,
że Jezus oddał za nas życie swoje.
My także winniśmy oddać życie za braci.

Podczas komunii:

Jezu, miłości Twej

link do tekstu i audio (nr 245)

Śpiew Uwielbienia:

Chwała, moc i dziękczynienie

Śpiew zakończenia mszy:

Niechaj z nami będzie Pan

link do tekstu i audio (nr 609)

9:30

MSZA ŚWIĘTA W MAŁOCICACH

Patrz 7:30 Msza św. w Kazuniu

10:30

Próba scholi dziecięcej oraz dzieci do I Komunii świętej

– Niechaj z nami będzie Pan

– Bóg kiedyś stał się jednym z nas

11:00

MSZA ŚWIĘTA W KAZUNIU

(z udziałem dzieci)

Na rozpoczęcie mszy:

Misericordias Domini

link do tekstu i audio (nr 767)

Na ofiarowanie darów:

Cóż ci Jezu damy

link do tekstu i audio (nr 598)

Podczas komunii:

Bóg kiedyś stał się jednym z nas

link do tekstu i audio (nr 593)

Śpiew Uwielbienia:

Dzięki o Panie

link do tekstu i audio (nr 601)

Śpiew zakończenia mszy:

Niechaj z nami będzie Pan

link do tekstu i audio (nr 609)

11:40

Próba dla dzieci – kandydatów do śpiewania psalmów

12:30

MSZA ŚWIĘTA W KAZUNIU

Patrz 7:30 Msza św. w Kazuniu

17:20

Próba dla młodzieży – kandydatów do śpiewania psalmów

18:00

MSZA ŚWIĘTA W KAZUNIU

Patrz 7:30 Msza św. w Kazuniu