LITURGIA PARAFIALNA

LITURGIA PARAFIALNA

w Kazuniu

 20-22 kwietnia 2020 roku

Poniedziałek

20

kwietnia

Dzień powszedni

 

 

 

 

 

1800

w int. † Jana Tyszki (greg. 8.)

Wtorek

21

kwietnia

Dzień powszedni

 

 

 

 

1800

w int. † Jana Tyszki (greg. 9.)

Środa

22

kwietnia  

Dzień powszedni

 

 

1800

1) Dziękczynna za opiekę i prowadzenie przez Boga od rodziny Księżopolskich

2) w int. † Jana Tyszki (greg.10.)

 

LITURGIA PARAFIALNA

w Kazuniu 23-25 kwietnia 2020 r.

Czwartek

23

kwietnia

Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika - głównego patrona Polski

1800

1) o błog. Boże dla Sióstr Karmelitanek w Dysie

2) w int. † Jana Tyszki (greg.11.)

 

Adoracja

Najświętszego Sakramentu

Piątek

24

kwietnia

 

Dzień powszedni

1800

1) w int. † Jana Tyszki (greg. 12.)

2) o błog. Boże dla ks. Jerzego

      z racji imienin

Sobota

25

kwietnia

Święto św. Marka Ewangelisty

 

 

 

 

1800

1) o łaskę zdrowia dla Heleny oraz błog. Boże dla rodziny

2) w int. † Jana Tyszki (greg. 13.)

 

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

LITURGIA PARAFIALNA

w Kazuniu i Małocicach 26.04.2020 r.

III Niedziela Wielkanocna

Niedziela Słowa Bożego

Godz.

Intencja

730

  w int. † Janiny, Tomasza, Urszul, Wincentego,

    Stefanii oraz Stanisława

930

w Małocicach: w int. † Henryka - 3 rocz. śm.

  oraz zm. z rodz. Wojtczaków

1100

w int. † diakona Andrzeja (z racji urodzin)

1230

Msza św. zbiorowa w intencji Parafian:

1)  Dziękczynna z okazji 90 rocz. urodzin

   Sylwestra z prośbą o błogosławieństwo Boże

    dla dostojnego jubilata

2) w int. † Jana Tyszki (greg. 14)

3) w int. † Cecylii Kąpińskiej

4)

 

1800

w int. † Władysława, Stanisławy, Władysława

  oraz Rozalii Ocipka, Walentego i Marianny

    Zalewskich

 

LITURGIA PARAFIALNA

LITURGIA PARAFIALNA

LITURGIA PARAFIALNA

LITURGIA PARAFIALNA

LITURGIA PARAFIALNA

w Kazuniu 9-11 marca

Poniedziałek

9

marca

Dzień powszedni

 

 

 

 

1800

w int. † Ireny Adamczyk -13 r. śm.

 

Wtorek

10

marca

Dzień powszedni

 

 

 

  

1800

w int. † Bartłomieja Mościbrodzkiego

Środa

11

 

marca 

Dzień powszedni

 

 

 

 

1800

1) o potrzebne łaski dla Kuby
   i Magdy

2) w int. † Ireny Męzińskiej

 

 

LITURGIA PARAFIALNA

w Kazuniu 12-14 marca

Czwartek

12

marca

Dzień powszedni

1730

Dzień papieski

Msza św. w Wilanowie

1800

w int. † Stanisławy Dudek

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Piątek

13

marca

 

Dzień powszedni - 7 rocz. wyboru papieża Franciszka

1500

Droga Krzyżowa w Małocicach

1530

Msza św. w Małocicach

w intencji o powrót do Kościoła Miłki

1800

Nowenna do św. Józefa

1800

w int. † Szczepana Góreckiego

1830

Droga krzyżowa

 

Spotkanie bierzmowanych w Kazuniu

Sobota

14

marca

Wspomnienie Najśw. Maryi Panny

 

 

1800

Nowenna do św. Józefa

 

1) w int. † Krystyny Kucharskiej

2) w int. † Marii i Stanisława

      Kosek

 

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

LITURGIA PARAFIALNA

w Kazuniu i w Małocicach

III Niedziela Wielkiego Postu  15.03.2020 r.

Godz.

Intencja

730

w int.   Eugeniusza - 3 rocz. śm. oraz Janiny
 i Stefana Marzęckich

910 930

w Małocicach:  

        Nabożeństwo Gorzkich Żali  i Msza św.

 w int.  † Wiktora, Stanisławy i Ludwiki Kobuszewskich oraz Kazimiery Trypus

1100

w int.    Mariana Pankiewicza - 15 rocz. śm., Adeli, Eugeniusza Tomaszewskich oraz Zofii i Józefa Pankiewicz

1230

Msza św. zbiorowa w intencji Parafian (Nowenna do św. Józefa)

1)  w int.    Henryki i Edwarda Karpińskich

2)  w int.    Stanisławy Dudek

 

 

 

 

 

1715

Nabożeństwo Gorzkich Żali  z nauką pasyjną

1800

w int. Szczepana Góreckiego

 

LITURGIA PARAFIALNA

LITURGIA PARAFIALNA

w Kazuniu 17-19 lutego

Poniedziałek

17

lutego

Dzień powszedni

 

 

1800

w int. † Mirosława Mielczarka

 - m-c po śm.

Wtorek

 18

lutego

Dzień powszedni

 

 

1800

w int. † Zenona Rydla

 

Środa

19

lutego

Dzień powszedni

 

 

1800

w pewnej intencji

 

 

LITURGIA PARAFIALNA

w Kazuniu 20 - 22 lutego

Czwartek

20

lutego

Dzień powszedni

 

 

1800

o chrzest dla Janusza i jego uzdrowienie

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

Piątek

21

lutego

Dzień powszedni

 

 

1800

w int. † Cecylii Kąpińskiej

Sobota

22

lutego 

Święto katedry św. Piotra Apostoła

 

 

1800

w int. † Mirosława Mielczarka

 

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

LITURGIA PARAFIALNA

w Kazuniu i w Małocicach

VII Niedziela zwykła 23 lutego 2020 r.

Godz.

Intencja

730

w int. † Stanisławy Gumkowskiej - 6 rocz. śm.

930

Msza św. w Małocicach: w int. † Adama i Haliny Dudków

1100

w int. † Romana, Czesława oraz Czesławy Stępniewskich

1150

KONCERT MUZYKI WŁOSKIEJ

w wykonaniu organisty Jerzego Bronnikova

1230

Msza św. zbiorowa intencji Parafian:

1) w int. † Henryki i Edwarda Karpińskich

2) w int. † Donata Jaworskiego

3) w int. † Gabrieli, Jerzego, Kazimierza Gołosow, Urszuli Mielcuch i Jana Burzyńskiego

4) w int. † Tomasza Giżyńskiego

5) w int. † Wiesława Bartczaka - 6 rocz. śm.

6) w int. † Stefana Kępa - 24 rocz. śm. oraz  Anieli Wojtery - 43 rocz. śm.

7) w int. † Józefy - 50 rocz. śm., Konstantego, Wacława oraz Czesława Kowalskich

8) w int. †  Janusza - 10 rocz. śm. oraz Ireny - 5 rocz. śm. Kręźlewiczów

9)

 

 

1800

Dziękczynna z okazji 11 r. ur. Katarzyny, 8 r. ur. Natalii  oraz 3 r. ur. Anny

 

 

LITURGIA PARAFIALNA

LITURGIA PARAFIALNA 

10-16 lutego 2020

Poniedziałek
10 lutego 2020

Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy

18:00

w int. † Doroty i Mirosława Mielczarek

Wtorek
11 lutego 2020

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

18:00

w int. † Tomasza Giżyńskiego

Środa
12 lutego 2020

Wspomnienie św. Józefa - Msza św. wotywna

13:30

Msza św. pogrzebowa
w int. † Jadwigi Zielskiej

18:00

Nowenna do św. Józefa w II środę m-ca

Msza św. dziękczynna z okazji urodzin Dariusza o błog. Boże

Czwartek
13 lutego 2020

Dzień powszedni

18:00

w int. † Ryszarda – 3 rocz. śm.
oraz zm. z rodziny Tymińskich

18:30

Adoracja dziękczynna

Piątek
14 lutego 2020

Święto św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, Patronów Europy
(oraz wspomnienie św. Walentego, patrona zakochanych)

18:00

w pewnej intencji

Sobota
15 lutego 2020

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny

17:30

Wypominki roczne

18:00

w int. † zmarłych z wypominek rocznych

NIEDZIELA
16 lutego 2020

VI Niedziela Zwykła


7:30

Msza św. w Kazuniu z udziałem chóru parafialnego

w int. † Reginy Tworus, Kazimierza Wieczorka, Zofii i Adama Wojtczak oraz rodziców Wieczorków


9:30

Msza św. w Małocicach

w int. †  Janiny, Wincentego oraz Edwarda Świerczewskich

 

11:00

Msza św. w Kazuniu z udziałem dzieci

w int. †   Henryka Kowalewskiego
oraz rodziców Janiny i Leonarda

 

12:30

Msza św. w intencji Parafian w Kazuniu

1) w int. † Sabiny i Czesława Zarzyckich, Haliny
i Władysława Tyszkiewicz
2) w int. † Edwarda i Henryki Karpińskich
3) w int. † Zenona Godlewskiego – 4 rocz. śm.
4) w int. † Mirosława Mielczarka
5) w int. † Elżbiety i Lucjana Kręźlewicz
– 10 rocz. śm
6) w int. † Janiny Andrzejewskiej – 1 rocz. śm.
oraz Ireny i Bolesława Męzińskich

 

18:00

Msza św. w Kazuniu z udziałem młodzieży

 w int. † Stanisława Kunca

LITURGIA PARAFIALNA

LITURGIA PARAFIALNA 

2-8 grudnia 2019

Poniedziałek
2 grudnia 2019

dzień powszedni

18:00

w int. † Kazimierza Lipińskiego – m-c po śm.

Wtorek
3 grudnia 2019

Dzień powszedni

6:45

w int † Barbary Drąg

Środa
4 grudnia 2019

Wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy

18:00

  1. w int † Barbary Drąg
  2. w int † Barbary Wyszyńskiej

Czwartek
5 grudnia 2019

Dzień powszedni

6:45

  1. o powołania kapłańskie i zakonne z rodzin naszej parafii
  2. o błog. Boże i dar zdrowia dla Małgosi i Darka

7:30

Adoracja dziękczynna

Piątek
6 grudnia

REKOLEKCJE ADWENTOWE
Wspomnienie św. Mikołaja biskupa

9:00

REKOLEKCJE PROWADZI:

ks. prof. ARKADIUSZ SZCZEPANIAK

 w int. † Mirosława Nowińskiego

11:30

W Małocicach

 w int. † Barbary Drąg

14:00

Msza św. pogrzebowa

 w int. † Henryki Karpińskiej

18:00

 w int. † Stanisława – 7 rocz. śm, Mikołaja i Małgorzaty Białowąs

Sobota
7 grudnia 2019

REKOLEKCJE ADWENTOWE

6:25

Godzinki

6:45

w int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP

7:30

różaniec fatimski

8:30

spowiedź

9:00

w int. † Krystyny Kucharskiej

11:30

spowiedź w Małocicach

12:00

w Małocicach

intencja wolna

16:30

Zbiórka bielanek na Plebanii

17:30

spowiedź

18:00

intencja wolna

NIEDZIELA
8 grudnia 2019

II Niedziela Adwentu
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
REKOLEKCJE ADWENTOWE


7:30

Msza św. w Kazuniu z udziałem chóru parafialnego

w int. † Ryszarda – rocz. śm, Heleny i Jarosława Sopińskich oraz Ewy i Łukasza Trzpioła


9:30

10:15

Msza św. w Małocicach

w int. †  Stanisława Opałki

Spotkanie dla dzieci i rodziców do I Komunii świętej

 

11:00

11:50

Msza św. w Kazuniu z udziałem dzieci

w int. † Leokadii i Rudolfa Łąckich

Spotkanie dla dzieci i rodziców do I Komunii świętej

 

12:30

Msza św. w intencji Parafian w Kazuniu

1) w int. † Barbary Jesionek oraz Władysława i Kazimiery Andrzejewskich

2) w int. † Henryka i Teresy Szubskich

3) w int. † Krystyny Kucharskich – m-c po śm.

4) w int. † Mirosława Nowińskiego

 

18:00

Msza św. w Kazuniu z udziałem młodzieży

w int. † Tadeusza – 7 rocz. śm., Jacka i Bogdana Jońskich

LITURGIA PARAFIALNA

LITURGIA PARAFIALNA 

25 listopada-1 grudnia 2019

Poniedziałek
25 listopada 2019

Dzień powszedni

18:00

w int † Barbary Drąg

Wtorek
26 listopada 2019

Dzień powszedni

18:00

w int † Barbary Drąg

Środa
27 listopada 2019

Dzień powszedni

18:00

1) w int † Krystyny Kucharskiej

2) w int † Barbary Drąg​

Czwartek
29 listopada 2019

Dzień powszedni

18:00

1) w int † Barbary Drąg

2)

18:30

Adoracja dziękczynna

Piątek
29 listopada 2019

Dzień powszedni

18:00

1) w int †

2)   

Sobota
30 listopada 2019

Święto św. Andrzeja Apostoła

Pielgrzymka Duchowieństwa Archidiecezji Warszawskiej

18:00

1) w int. † Zofii Skrzypczyńskiej

2)

NIEDZIELA
23 września 2019

1 grudnia 2019
I Niedziela Adwentu
I Niedziela miesiąca


7:30

Msza św. w Kazuniu

w int. † Roberta Ekerta


9:30

Msza św. w Małocicach

w int. †  Mieczysława Magiery, Bogdana Urbana oraz zm. c. r. Dudków

 

11:00

Msza św. w Kazuniu z udziałem dzieci

w int. † Stanisława Króla – 26 rocz. śm. oraz Leokadii Liszkiewicz

 

12:30

Msza św. w intencji Parafian w Kazuniu z udziałem chóru parafialnego

1) w int. † Eugeniusza Bagińskiego – 13 r.  śm., Janiny i Stanisława Bagińskich, Marty i Adama Żakowskich
2) w int. † Feliksy i Antoniego Wojcieskich,   Leokadii, Zenona Wojtczak, Dariusza,                    Franciszka, Anny i Leona Rek i Bety Sztolc
3) w int. † Stefanii Kornafel – 21 rocz. śm.

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

18:00

Msza św. w Kazuniu z udziałem młodzieży

w int. † Mariana i Cyryli Jaźwiec

LITURGIA PARAFIALNA

LITURGIA PARAFIALNA 

18-24 listopada 2019

Poniedziałek
18 listopada 2019

Wspomnienie św. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

18:00

w int † Kazimierza Lipińskiego

Wtorek
19 listopada 2019

Dzień powszedni

18:00

intencja wolna

Środa
20 listopada 2019

Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, kapłana

18:00

Intencja wolna

Czwartek
21 listopada 2019

Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

18:00

1) w int † Konrada Bakiera (imieninowa)
2)

18:30

Adoracja dziękczynna

Piątek
22 listopada 2019

Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

18:00

1) w int † Zenona Rydel
2)

Sobota
23 listopada 2019

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny

18:00

1) w int. † zmarłych z wypominek rocznych

2) w int. ministrantów oraz bielanek o błog. Boże

NIEDZIELA
24 listopada 2019

XXXIII Niedziela Zwykła

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata


7:30

Msza św. w Kazuniu

w int. † Andrzeja i Marii Stysiak


9:30

Msza św. w Małocicach

w int. †  Kazimierza Anieli Tadeusza Władysława Męzińskich

 

11:00

Msza św. w Kazuniu z udziałem dzieci

w int. † Stanisława Króla – 27 rocz. śm. oraz ks. Stanisława Dąbrowskiego w rocz. śm.

 

12:30

Msza św. w intencji Parafian w Kazuniu z udziałem chóru parafialnego

1) w int. † Zdzislawa, Cecylii i Stanisława Ceglińskich oraz Felicji i Antoniego Mikulskich
2) w int. † Edwarda Karpińskiego –
m-c po śm.
3) w int. † Marianny Burzyńskiej
4)

 

18:00

Msza św. w Kazuniu z udziałem młodzieży

w int. † Janiny i Aleksandra Marzęckich

Previous Entries