Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIX Niedziela zwykła
20.10.2019 r.

Dzisiejszą niedzielą 20.10 rozpoczyna się Tydzień Misyjny pod hasłem Ochrzczeni i posłani. Są to dni modlitwy(różaniec!) oraz wsparcia materialnego misji na całym świecie. Ofiary na tacę są więc dziś przeznaczone na misje.

W sobotę 19.10 było wspomnienie liturgiczne bł. Jerzego Popiełuszki kapłana i męczennika.
W związku z tym w ten wtorek 22.10 o godz. ..… uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. błog.
ks. Jerzego Popiełuszki w Kazuniu Polskim wraz
z nauczycielami i rodzicami będą uczestniczyć w uroczystej Mszy św. wspominając swojego Patrona. Pamiętajmy, że jest możliwość udziału w Mszy św.,
a po zakończeniu liturgii oddania czci relikwiom błog. męczennika.

We wtorek 22.10 przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. O ile to możliwe zapraszamy do udziału w liturgii o g. 18.

 Zbliża się miesiąc listopad, w którym modlimy się za naszych bliskich, którzy odeszli. Kościół czci
z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych modląc się za nich aby byli od grzechów uwolnieni. Po Mszy św. w zakrystii bądź ciągu tygodnia na plebanii można dać na wypominki lub zamówić Mszę św. żałobną. Wypominki jednorazowe są odczytywane 1 i 2 listopada podczas procesji na cmentarzu, a wypominki roczne odczytywane są w 3 sobotę miesiąca wieczorem przed Mszą św. o godz. 18.00.
W naszym Kościele można zamówić również tzw. Mszę św. gregoriańską. Jest to cykl 30 Mszy św. odprawianych w intencji jednej duszy osoby zmarłej dla uzyskania odpustu zupełnego. Pamiętajmy, że pięknym darem serca człowieka wierzącego jest ofiarowanie mszy św. w intencji naszych zmarłych. 

Zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych; w Małocicach o g. 16:00,
a w Kazuniu po Mszy św. o g. 18:30. Prosimy również o podejmowanie w rodzinach tradycji wspólnej modlitwy różańcowej, która jest czynnikiem niezwykle jednoczącym i umacniającym duchowo rodzinę.

Dziś odbywają się w Archidiecezji Warszawskiej badania praktyk religijnych wiernych.

  Obfitości łask Bożych i opieki naszej Matki Bożej Szkaplerznej życzymy Jubilatom oraz Solenizantom.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVIII Niedziela zwykła 13.10.2019 r.

    W miniony piątek celebrowaliśmy w naszym  Kościele z udziałem ks. bp Rafała Markowskiego sakrament bierzmowania. Prosimy więc o modlitwę w intencji naszej młodzieży i ich rodzin.

  Dziś w niedzielę 13.10 przypada XIX Dzień Papieski pod hasłem: “Wstańcie chodźmy!”. 

Z tej okazji po Mszach św. przeprowadzana będzie przez młodzież z Wolontariatu zbiórka ofiar do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia. Prosimy bardzo o wsparcie tej pięknej inicjatywy, która służy przecież pomocy w kształceniu młodzieży z ubogich rodzin. Dzieło Nowego Tysiąclecia zostało pobłogosławione przez naszego papieża św. Jana Pawła II.

   W sobotę 19.10 przypada wspomnienie liturgiczne bł. Jerzego Popiełuszki kapłana i męczennika. Pamiętajmy, że jest możliwość udziału w wieczornej Mszy św., a po zakończeniu liturgii oddania czci relikwiom błog. męczennika.

 

  Za tydzień w przyszłą niedzielę 20.10 rozpoczyna się Tydzień Misyjny pod hasłem Ochrzczeni i posłani.  Taca w tym dniu jest na misje. 

  Dziś od rana są wybory parlamentarne. Skorzystajmy |z prawa wyborczego, które jest wyrazem miłości do Ojczyzny oraz odpowiedzialności za dobro wspólne. Jako katolicy w wyborze kandydata mamy uwzględnić jego prawość moralną, kompetencje w życiu obywatelskim, szacunek do każdego człowieka i miłość Ojczyzny. Katolicy nie mogą głosować na osoby, które promują aborcje, ograniczają prawa rodziców do wychowania dzieci i młodzieży poddając ich demoralizacji. 

 

Również dziś jest spotkanie dla dzieci i rodziców przygotowujące do I Komunii św. w Małocicach o g. 9.30, a w Kazuniu o g. 11.  

  Obfitości łask Bożych i opieki naszej Matki Bożej Szkaplerznej życzymy Jubilatom oraz Solenizantom.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXVII Niedziela zwykła 6.10.2019 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVII Niedziela zwykła
06.10.2019 r.

     Jutro 7. października wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Królową Różańcową. Gdy Europa w XVI w. była zagrożona inwazją islamu modlitwą różańcową wzywano pomocy Bożej (7.10.1571 r. Lepanto). Dobrze wiemy ile świat cały, a zwłaszcza Polska zawdzięcza tej modlitwie, w której pomoc Maryi nigdy nie zawiodła. Jeśli to możliwe odmawiajmy różaniec wspólnie zwłaszcza w rodzinach razem z dziećmi. Nawet nie wyobrażamy sobie ile dobra taka modlitwa niesie. Małżeństwa i rodziny takie przezwyciężą wszelkie trudności i kryzysy. Przypominamy, że codziennie jest celebrowane nabożeństwo różańcowe w Małocicach o godz. 16, a w Kazuniu o 18.30.  Zapraszamy.

 

 Za tydzień w niedzielę 13.10 przypada XIX Dzień Papieski pod hasłem: “Wstańcie chodźmy!”. Z tej okazji po Mszach św. przeprowadzana będzie przez młodzież z Wolontariatu zbiórka ofiar do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia. Prosimy bardzo o wsparcie tej pięknej inicjatywy, która służy przecież pomocy kształceniu młodzieży katolickiej z ubogich rodzin. Dzieło Nowego Tysiąclecia zostało pobłogosławione przez naszego papieża św. Jana Pawła II.

 

  Za tydzień planowane są wybory parlamentarne. Skorzystajmy z prawa wyborczego, które jest wyrazem miłości do Ojczyzny i odpowiedzialności za dobro wspólne. Jako katolicy w wyborze kandydata mamy uwzględnić jego prawość moralną, kompetencje w życiu obywatelskim, szacunek do każdego człowieka i miłość Ojczyzny. Katolicy nie mogą głosować na osoby, które promują aborcje, ograniczają prawa rodziców do wychowania dzieci i młodzieży i ich demoralizują. 

 

  Również za tydzień w niedzielę jest spotkanie dla dzieci i rodziców przygotowujące do I Komunii św. w Małocicach o godz. 9.30, a w Kazuniu o godz. 11.  

  Uwaga! Przypominamy, że Msza św. z udziałem dzieci jest  w Małocicach o godz. 9.30, a w Kazuniu o g. 11.  

  W tę środę drugą miesiąca o godz. 18 modlimy się w Nowennie za przyczyną św. Józefa przed wieczorną Mszą św.. Uwaga ! Zapraszamy wszystkich, którzy w ubiegłych latach pielgrzymowali do Kalisza. Msza św. będzie w waszych intencjach. Zachęcamy też do podawania swoich intencji na specjalnych karteczkach przygotowanych na stoliku pod chórem. Przy okazji przypominamy, że w naszej parafii istnieje grupa mężczyzn o nazwie Bractwo św. Józefa, która ma spotkanie na Plebanii po Mszy św. i różańcu. Zapraszamy mężczyzn tzn. mężów i ojców rodzin na spotkanie ze swoim patronem.

 

  Obfitości łask Bożych i opieki naszej Matki Bożej Szkaplerznej życzymy Jubilatom oraz Solenizantom.

LIST KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI zapowiadający obchody XIX Dnia Papieskiego pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

Razem z apostołami wołamy dzisiaj do Chrystusa: „Panie, przymnóż nam wiary” (Łk, 17, 5). Żyjemy bowiem w czasach dynamicznych zmian niejednokrotnie podważających sens naszego zaufania Bogu. Chrystus, odpowiadając uczniom, porównuje wiarę do ziarnka gorczycy. Wskazuje jak wielki potencjał i moc są ukryte w silnej wierze. Owoce postawy bezgranicznej ufności Bogu przekraczają możliwości wyobraźni i czysto ludzkiej kalkulacji. Wzmocnienie wiary i płynącej z niej nadziei będzie celem XIX Dnia Papieskiego, który w jedności z papieżem Franciszkiem, będziemy przeżywali już za tydzień pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”.

I. Jezus wzorem postawy zaufania Bogu

 Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego, to słowa Jezusa, które w Ewangelii zanotował św. Marek. Wezwanie „Wstańcie, chodźmy” (por. Mk 14, 42), skierowane przez Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym do śpiących apostołów, było świadectwem Jego odwagi, wierności i gotowości do przyjęcia Kielicha męki. Pragnienie wypełnienia woli Boga Ojca do końca zrodziło się podczas wewnętrznej walki, którą stoczył na modlitwie. Lęk i strach, które budziły w Nim czekające go samotność i cierpienia, zostały pokonane dzięki wzajemnej miłości Ojca i Syna. To z niej rodzi się zaufanie. Jezus ukazał nam w ten sposób, iż modlitwa czyni z naszej słabości miejsce działania dla Boga.

Apostołowie pomimo dwukrotnej zachęty Jezusa do czuwania i modlitwy (por. Mk 14, 34.38) zasnęli, pozostawiając Jezusa samego w najtrudniejszym momencie życia. Sen apostołów, oprócz wymiaru fizycznego, ma dla nas także znaczenie duchowe. Jest obrazem zagubienia, ucieczki przed odpowiedzialnością, poczucia bezsensu życia, a także doświadczenia grzechu. Tym samym Jezusowe „Wstańcie, chodźmy” jest pełnym nadziei wezwaniem do wyrwania się z marazmu zwątpienia i podjęcia zwycięskiej walki z siłami grzechu i zła nie tylko w życiu własnym, ale także we wspólnocie Kościoła i narodu.

II. Św. Jan Paweł II – pielgrzym nadziei

Ducha nadziei na zmianę życia osobistego i społecznego tchnął w Polaków św. Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r. Modlitwa na ówczesnym Placu Zwycięstwa o nowe zstąpienie Ducha Świętego, a także „bierzmowanie dziejów” w czasie Eucharystii na Błoniach w Krakowie, przemieniły serca Polaków. Lęk ustąpił miejsca ufności i odwadze. Papież Polak wołał: «Weźmijcie Ducha Świętego» (J 20,22). Tego Ducha (…) odziedziczonego jako żywą moc po apostołach – przekazywały po tyle razy biskupie dłonie całym pokoleniom na ziemi polskiej (św. Jan Paweł II, Homilia, Kraków-Błonie, 9 czerwca 1979 r.). Słowa te zaowocowały przemianami w świadomości Polaków, których pokłosiem było powstanie społecznego ruchu „Solidarność”, a w konsekwencji upadek komunizmu.

Pielgrzymka z 1979 r., przeżywana pod hasłem „Gaude Mater Polonia”, odnowiła narodową wspólnotę. Przypomniała także o roli wiary i Kościoła w dziejach Polski. Znamienne były długie owacje i zaintonowana pieśń „My chcemy Boga” podczas homilii na Placu Zwycięstwa jako odpowiedź na słowa Ojca Świętego: Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. (św. Jan Paweł II, Homilia, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.).

Szczególną rolę w dziejach Kościoła i narodu odegrał w owym czasie Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. Niezłomna postawa wiary Prymasa Tysiąclecia, zakorzeniona w całkowitym zaufaniu Maryi, dawała siłę wierzącym. Dzięki niej trwali przy Bogu i stawiali opór wrogiej ideologii komunizmu, który prowadził totalną walkę z Kościołem.

  III. Współczesny człowiek potrzebuje nowego tchnienia wiary i nadziei

Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego to również tytuł przedostatniej książki Papieża Polaka. Tak scharakteryzował ją kard. Joseph Ratzinger: Słowami «Wstańcie, chodźmy!» obudził nas z wiary zmęczonej, snu uczniów, tych z wczoraj i tych współczesnych. «Wstańcie, chodźmy!» mówi dziś także nam (J. Ratzinger, Homilia z pogrzebu Jana Pawła II, Rzym, 8 kwietnia 2005 r.). Pomimo czternastu lat od śmierci Papieża Polaka Jego nauczanie, z uwagi na swój proroczy charakter, nie straciło niczego ze swojej aktualności.

Widzimy, jak wielu ludzi zagubiło lub odrzuciło wiarę w Boga w imię źle rozumianego postępu i poszukiwania innowacji często za wszelką cenę. Nie możemy tutaj nie wspomnieć również tych, dla których świat wirtualny stał się niemal całą „rzeczywistością ich życia”. Wspaniałe urządzenia służące elektronicznej komunikacji, świadectwa ludzkiego geniuszu, niewłaściwie używane potrafią zaprowadzić człowieka na manowce. Mogą uzależnić i niemalże okraść z bezcennych relacji z drugim człowiekiem w realnym świecie. Z czasem jednak ci sami ludzie odkrywają, iż łatwiej znaleźć drogę na Księżyc niż drogę, na której człowiek odnalazłby samego siebie. (J. Ratzinger, Przyszłość Wiary. Refleksje teologiczne, Kraków 2019 s. 106). To smutne doświadczenie uświadamia jednocześnie potrzebę poszukiwania sensu życia, stawiania pytań o cel egzystencji.

Dziś więc na nowo muszą wybrzmieć słowa Papieża Polaka: Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! (…) Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów (Jan Paweł II, Homilia, Kraków-Błonie, 9 czerwca 1979 r.). A zatem tylko wiara, rozumiana jako decyzja ufnego powierzenia się kochającemu Ojcu, który opiekuje się światem i nami wraz z nim, nadaje sens ludzkiemu życiu i jest źródłem odwagi. Skłania także do wyruszenia na drogę formacji poprzez przekraczanie własnych ograniczeń i słabości. Jest siłą, która pozwala zmierzyć się z przeciwnościami, cierpieniem, chorobą oraz śmiercią. Na tej drodze towarzyszy nam Duch Święty udzielając obficie swych darów i charyzmatów. Przeżywana w otwartości na działanie Bożego Ducha wiara prowadzi do budowania jedności z innymi ludźmi, gdyż do Boga nie idzie się samotnie lecz we wspólnocie. Jej wyznawanie nie jest tylko sprawą prywatną poszczególnych osób lecz ma jakże ważny wymiar społeczny.

IV. Młodość czasem kształtowania wiary

Szczególnym czasem kształtowania się wiary w życiu człowieka jest młodość. Papież Franciszek w adhortacji „Christus vivit” stwierdził, iż nie należy utożsamiać jej jedynie z okresem rozwoju człowieka, ale ze stanem ducha. Do wszystkich wierzących można zatem odnieść słowa św. Jana Pawła II, skierowane pierwotnie w 1979 roku do zgromadzonej na Jasnej Górze młodzieży. Wzywał w nich do podjęcia trudu życia w stanie łaski uświęcającej. Pomocą w rozeznaniu i kroczeniu drogą życiowego powołania uczynił Słowo Boże i Eucharystię. Podkreślił, iż tylko w ten sposób możemy odkryć piękno autentycznego człowieczeństwa.

W trud kształtowania wiary i odkrywania powołania młodego pokolenia Polaków włącza się Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która powstała jako owoc pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny w 1999 r. Stypendia, wypłacane dwóm tysiącom uczniów i studentów z całej Polski, pozwalają im rozwijać swoje dary i talenty. Tak o tym opowiada Dominik, student dyrygentury symfonicznej z Wrocławia: „Fundacja to dla mnie przede wszystkim szkoła wartości wypływających z nauczania Papieża Polaka. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje wdzięczność. Dlatego chciałbym podziękować wszystkim Darczyńcom za okazaną pomoc, duchową i materialną. Zapewniam też, że jeśli zawodowo zostanę dyrygentem, to każdy koncert pod moją batutą będzie też Państwa dziełem, bo jestem pewien, że nie byłbym człowiekiem, jakim jestem, gdybym kilka lat temu nie został stypendystą „Dzieła”.

W przyszłą niedzielę, podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych, będziemy mogli wesprzeć materialnie ten wyjątkowy, konsekwentnie budowany przez nas wszystkich „żywy pomnik” wdzięczności św. Janowi Pawłowi II. Wierzymy, że stypendyści są i będą nadal autentycznymi świadkami wiary w duchu nauczania Papieża Polaka.

Na czas owocnego przeżywania XIX Dnia Papieskiego udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 383. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski,
Świdnica-Wałbrzych, 13-14 czerwca 2019 r.

Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVI Niedziela zwykła
29.09.2019 r.

  We wtorek rozpoczynają się nabożeństwa różańcowe w Małocicach o godz. 16:00, a w Kazuniu po Mszy św. o godz. 18:30. Zapraszamy dorosłych,
a dla dzieci są przygotowane specjalne obrazki.

  W związku z Listem Episkopatu Polski z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego ogłoszonego przez papieża Franciszka po hasłem: Ochrzeczeni
i posłani włączmy się w misyjne inicjatywy modlitwą różańcową, ofiarowaniem swoich cierpień i krzyży
w intencji dzieł misyjnych i wsparciem materialnym.

  W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca. W I czwartek modlić będziemy się o powołania kapłańskie i zakonne
z rodzin naszej parafii. W I piątek w Małocicach spowiedź od godz.16:00, a Msza św. o godz. 16:30.
W Kazuniu spowiedź od godziny 17:30, po niej Msza św. o godz. 18:00. Zapraszamy zwłaszcza kandydatów do bierzmowania i ich rodziców. Zapraszamy serdecznie wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. W I sobotę bielanki i ministranci
z rodzicami mają o godz. 15.00 ognisko i pieczenie ziemniaka na zakończenie lata, a jeśli pogoda nie będzie sprzyjająca to spotkanie będzie się na Plebanii. Również w tym dniu odbędzie się Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu NMP w int. wynagradzającej,
a po niej Różaniec fatimski o godz. 18:30.
W I niedzielę po Sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu i Procesja wokół świątyni. Zapraszamy bielanki do udziału w procesji, członkinie Kółka Różańcowego i panów do niesienia chorągwi.

UWAGA! 11.10 w piątek będziemy uczestniczyć w bardzo ważnym wydarzeniu w naszej parafii, którym będzie sakrament bierzmowania. Młodzież, która kończy przygotowanie do sakramentu bierzmowania ma bardzo ważne spotkania w piątek i w sobotę 4 i 5 października o godz. 19. Jest to dzień skupienia połączony ze spowiedzią i odprawą liturgiczną oraz spotkaniem organizacyjnym. Również te spotkania są obowiązkowe dla rodziców.

  Obfitości łask Bożych i opieki naszej Matki Bożej Szkaplerznej życzymy Jubilatom oraz Solenizantom.

Zapowiedzi

  W najbliższym czasie sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Łukasz Dryl kawaler zamieszkały w parafii tutejszej w Grochalach Starych i Olga Łazuga panna zam. w Firleju w parafii Przemienienia Pańskiego (zap.2)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXV Niedziela zwykła  

22.09.2019 r.  

 

   Dziś rozpoczynamy cykl spotkań przygotowujących dzieci z klas trzecich  i ich rodziców do I Komunii św. 

W Małocicach spotkanie rozpoczyna się Mszą św. o godz. 9.30, a w Kazuniu o godz. 11.   Zapraszamy.

 

   Obfitości łask Bożych i opieki naszej Matki Bożej Szkaplerznej życzymy Jubilatom oraz Solenizantom.

 

ZAPOWIEDZI

   W najbliższym czasie sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: 

Łukasz Dryl kawaler zamieszkały w parafii tutejszej w Grochalach Starych i Olga Łazuga panna zam. w Firleju w parafii Przemienienia Pańskiego  (zap.1)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXIV Niedziela zwykła

15.09.2019 r.

 • W piątek w naszej świątyni w Kazuniu zostały zamontowane ostatnie 6 drzwi tzw. antypanikowe. Bóg zapłać wszystkim, którzy złożyli na to ofiary.
 • W ten wtorek 17. września przypada 80. rocznica agresji Armii Czerwonej na Polskę. Dlatego zapraszamy we wtorek wieczorem parafian na wspólną modlitwę za Ojczyznę i Mszę świętą o godz.18.
 • W tę środę 18. września przypada wspomnienie liturgiczne św. Stanisława Kostki patrona Polski, młodzieży oraz ministrantów. Dlatego zapraszamy w środę wieczorem młodzież naszej parafii z rodzinami na Mszę świętą o godz. 18.
 • W najbliższą sobotę 3 miesiąca jest msza św. w intencji zmarłych poprzedzona czytaniem wypominek rocznych.
 • W tę sobotę 21.09 jest zbiórka dla ministrantów, bielanek i ich rodziców o godz. 18, a potem jest spotkanie na Plebanii.
 • W przyszłą niedzielę 22.09 rozpoczynamy spotkania przygotowujące dzieci do I Komunii św. Dlatego w Małocicach jest spotkanie  na Mszy św. o godz. 9.30, a w Kazuniu  Msza św. o godz. 11, a potem spotkanie.  Zapraszamy rodziców z dziećmi.
 • Od przyszłej niedzieli również msze św. z udziałem dzieci w Kazuniu będą odprawiane o godz. 11:00
 • Są wolne intencje mszalne w tygodniu oraz w niedziele.
 • Obfitości łask Bożych i opieki naszej Matki Bożej Szkaplerznej życzymy Jubilatom oraz Solenizantom.
 • W najbliższym czasie sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Mateusz Topolski kawaler zam. w parafii tutejszej w Kazuniu Polskim i Paulina Kowalczyk panna zam. w Trojanowie
  w par. Korytnica Łaskarzewska k/Garwolina (zap.2)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXIII Niedziela zwykła       8.09.2019 r.

 •   W tę środę II-gą miesiąca przypada Nowenna do św. Józefa i o godz.18 jest Msza św. zbiorowa za przyczyną św. Józefa. Pod chórem na stoliku i w zakrystii są kartki, na których można napisać intencję.
 •   W sobotę przypada święto Podwyższenia Krzyża św. W związku z tym w Małocicach jest uroczystość odpustowa w przyszłą niedzielę 15.września o godz. 9.30.
 •    Pan organista zaprasza chętnych młodych parafian do scholi dziecięcej (w wieku od 7 do 14 lat), scholi młodzieżowej (od 15 do 25 lat) oraz zaprasza byłych chórzystów z chóru parafialnego do włączenia się do chóru parafialnego. Informacje można uzyskać u ks. Proboszcza w zakrystii lub mailowo heorhiibronnikov@gmail.com
 •    Dzisiejsza taca przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Warszawie. Bóg zapłać za ofiary.
 •   Są wolne intencje mszalne w tygodniu 
 • oraz w niedziele.
 •    Obfitości
  łask Bożych i opieki naszej Matki Bożej Szkaplerznej życzymy Jubilatom i
  Solenizantom.
 •    W najbliższym czasie sakramentalny związek
  małżeński zamierzają zawrzeć: Mateusz Topolski kawaler zam. w parafii tutejszej
  w Kazuniu Polskim i Paulina Kowalczyk panna zam. w Trojanowie
  w par. Korytnica Łaskarzewska k/Garwolina (zap.1)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXII Niedziela zwykła 1.09.2019 r.

 •   Jutro tj. 2. września rano o g. 8:00 w Kazuniu z racji rozpoczęcia nowego roku szkolnego zostanie odprawiona Msza św. o błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Szkaplerznej dla uczniów i nauczycieli
  z Kazuniu Polskiego i z Kazunia Nowego.
  Również w Małocicach Msza św. na rozpoczęcie roku odbędzie się w kaplicy o g. 8:00.Zapraszamy serdecznie rodziców, uczniów i nauczycieli. Spowiedź przed Mszą św.
 •    Obowiązkowe powakacyjne spotkanie dla kandydatów do sakr. bierzmowania w najbliższy wtorek 3.09 o godz. 19.
 •    W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W I czwartek modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne z rodzin naszej parafii i okazja do adoracji dziękczynnej, w I piątek w Małocicach spowiedź o g. 16:00, Msza św. o godz. 16:30 W Kazuniu spowiedź od g. 17:30. Zapraszamy serdecznie wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. W I sobotę odbędzie się Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu NMP w int. wynagradzającej, a po niej Różaniec fatimski o godz. 18:30.
 •     W 1 sobotę miesiąca wyjątkowo nie będzie zbiórki ministrantów i bielanek, natomiast będzie w sobotę 21 września.  
 •     W przyszłą niedzielę 8. września z racji Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny; Matki Bożej Siewne po o Mszach św. odbędzie się obrzęd błogosławieństwa ziarna siewnego i nasion. Zapraszamy więc rolników i ogrodników oraz czcicieli Matki Bożej do udziału w liturgii.
 •   Za tydzień 8.09 podczas mszy św. o godz. 9:30 w Małocicach i o godz. 12:30 w Kazuniu odbędzie się błogosławieństwo tormistrów i przyb. szkolnych.
 •    W przyszłą niedzielę  również 8.09 ofiary na tacę są przeznaczone na Seminarium Duchowne.
 •    Dziś z racji I niedzieli miesiąca po Sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu i Procesja wokół świątyni.
 •    W najbliższym czasie sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Łukasz Furtak kawaler zamieszkały w parafii tutejszej w Cybulicach Małych i Klaudia Wasiak panna zam. w par. Cząstków Mazowiecki (zap.2)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXI Niedziela zwykła 25.08.2019 r.

 •     Jutro tj. 26.08 br. przypada uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski. Pamiętajmy w modlitwie za Polskę i Kościół polecając naszej Królowej trudne sprawy  w naszej Ojczyźnie.
 •     W tym tygodniu tj. we wtorek 27. 08. mija 1. rocznica posługi duszpasterskiej w naszej parafii wikariusza ks. Jerzego Zychli. Polecajmy w modlitwie ks. Jerzego.
 •    W środę zapraszamy mężczyzn na wieczorną Mszę św. o godz. 18 na męską modlitwę tzn. Nowennę do św. Józefa, a po Mszy św. na spotkanie w salce przy Plebanii.
 •    W przyszłą niedzielę 1. września przypada 80 rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w modlitwie o poległych i pomordowanych w czasie wojny.
 •    Zapraszamy na Pielgrzymkę Rolników Dożynki Jasnogórski  jako dziękczynienie Bogu za plony w dn. 31.08 – 1.09 Info na plakatach.
 •     Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. Tematy godne uwagi to m. in.
  w Gościu Niedzielnym: temat o łaskach wymodlonych przez jasnogórską ikonę oraz
  o kontrowersyjnym prawie stanu Wirginia
  w Australii nakazującym kapłanom zdradę
  tajemnicy spowiedzi. Natomiast w tygodniku Niedziela: o Ojcu Władysławie Korniłowiczu   współtwórcy Zakładu dla Niewidomych w podwarszawskich Laskach, do którego lgnęły tłumy i o planach jego beatyfikacji oraz temat: szkoła czeka obawy i nadzieje.
 •     W najbliższym czasie sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:

1) Łukasz Furtak kawaler zamieszkały
w parafii tutejszej w Cybulicach Małych
i Klaudia Wasiak panna zam. w par. Cząstków Mazowiecki (zap.1)

Previous Entries