Kancelaria parafialna

 

GODZINY PRACY KANCELARII

Kancelaria parafialna jest otwarta 2x w tygodniu:

 • we środę od 15:00 do 17:00
 • w sobotę od 10:00 do 12:00
  W przypadkach szczególnych / losowych (np. pogrzeb) czynna cały dzień.

Poniżej znajdziesz informację o potrzebnych dokumentach w przypadku załatwiania formalności 

 „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!
           Mk 16,15-16

Uroczysty Chrzest w naszym kościele sprawowany jest w IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00 czyli tzw. Sumie.

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

 • Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu),
 •  Nazwiska i imiona Rodziców chrzestnych z adresem zamieszkania,
 •  Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami,
 • Kartki do spowiedzi.
 • Odprawa liturgiczna przygotowująca do Chrztu ma miejsce w sobotę przed planowanym Chrztem, po Mszy św. wieczornej.

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

 • niewierzący czy osoby innej wiary,
 •  osoby niepraktykujące,
 •  żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
 • nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy,
 • prowadzący gorszący tryb życia.
 

„Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą
oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!”
Mk 10,6-9  

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa na indywidualną rozmowę z księdzem.

Natomiast na miesiąc przed terminem ślubu w kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

 • Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważne 3 miesiące licząc od daty wydania), z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania.
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwa z katechezy szkolnej,
 • w przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.

 

Rozmowa duszpasterska przed ślubem w 2 etapach:

 • Spisanie protokołu przedślubnego
 • oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe.
  • Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz., zapraszamy w godzinach pracy kancelarii. 

 

Rozmowa duszpasterska na tydzień przed ślubem (gdy wszystkie dokumenty zostały złożone (np. zapowiedzi, zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskim, inne brakujące w dniu spisywanie protokołu).

Obrzęd Sakramentu Małżeństwa

 

            „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.”
Jk 5,14-15

 

Chorych, z posługą sakramentalną, odwiedzamy po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą). 

 

W domu chorego należy przygotować:

 • stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece;
 • na stole: kropidło, woda święcona, szklanka z wodą i talerzyk
  z watą.

Wszyscy obecni w domu biorą udział w modlitwie. 

Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego, aby ten Obrzęd nie stał się ostatnim namaszczeniem. 

 

„Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna”

por. Mch 12,43-45 

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania zmarłego. W kancelarii należy okazać:

 • akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
 • zaświadczenie o przyjęci Sakramentu Chorych przed śmiercią np. od Kapelana szpitala,
 • ew. pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, gdzie osoba zmarła mieszkała,
 • karta zgonu do celu pochówku na cmentarzu parafialnym.

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy Św. (z przyjęciem Komunii Św.) 

Jk 5,14-15

 

Chorych, z posługą sakramentalną, odwiedzamy po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą). 

 

W domu chorego należy przygotować:

 • stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece;
 • na stole: kropidło, woda święcona, szklanka z wodą i talerzyk
  z watą.

Wszyscy obecni w domu biorą udział w modlitwie. 

Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego, aby ten Obrzęd nie stał się ostatnim namaszczeniem.