REPERTUAR

REPERTUAR 
UROCZYSTOŚCI
NARODZENIA PAŃSKIEGO

25. grudnia 2019 r.

Msza Wieczorna (Małocice)

Ant: Dzisiaj poznacie, że Pan przyjdzie, aby nas zbawić,
a rano ujrzycie Jego chwałę.

W. Dzisiaj w Betlejem

O. Gdy śliczna Panna

Ant: Objawi się chwała Pańska
i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie przychodzące od naszego Boga.

K. Przybieżeli do Betlejem/Wśród nocnej ciszy

U. Gdy się Chrystus rodzi

Z. Bóg się rodzi, moc truchleje

Msza Wieczorna (wieczorem 25.12)

Ant:Dziecię nam się narodziło i Syn został nam dany; na Jego ramionach spoczęła władza, i nazwano Go Zwiastunem Bożych zamiarów.

W. Mizerna cicha

Części stałe ks. Chlondowskiego

O. Gdy śliczna Panna

Ant: Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie przychodzące od naszego Boga.

K. O gwiazdo Betlejemska

U. Cicha noc

Z. Lulajże Jezuniu

Msza Anielska (o świcie)

Ant: Światło zabłysło dzisiaj nad nami,

bo Chrystus nam się narodził.
Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Książę Pokoju,
Ojciec Wieczności, a Jego królestwu nie będzie końca.

W. Z narodzenia Pana

Kyrie Missa de Angelis

O. Gdy się Chrystus rodzi

Ant: Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem.

Oto Król twój przychodzi do ciebie, Święty i Zbawiciel świata.

K. Mizerna cicha

U. Przybieżeli do Betlejem

Z. Dzisiaj w Betlejem

Msza Królewska (w dzień)

Ant:Dziecię nam się narodziło i Syn został nam dany; na Jego ramionach spoczęła władza, i nazwano Go Zwiastunem Bożych zamiarów.

W. Triumfy Króla niebieskiego

Części stałe ks. Chlondowskiego

O. Cicha noc (zwr 3-4)

Ant: Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie przychodzące od naszego Boga.

K. Przybądźcie dziś wierni (Adeste Fideles)/Niepojęte dary dla nas daje

U. Do szopy hej pasterze

Z. Pójdźmy wszyscy do stajenki

Msza Pasterska (w nocy)

Ant: Radujmy się wszyscy w Panu,
dzisiaj narodził się nam Zbawiciel.
Dzisiaj prawdziwy pokój zstąpił z nieba na ziemię.

W. Wśród nocnej ciszy

Części stałe ks. Chlondowskiego

Dziś narodził się Zbawiciel Alleluja+Ps. 96(95)

O. Cicha noc (zwr 1-2)

Ant: Słowo stało się ciałem i oglądaliśmy Jego chwałę.

K. Gdy się Krystus narodził/Nuż my dziś kreścijani (kancjonały z XVI w.)

U. Przybieżeli do Betlejem

Z. Bóg się rodzi, moc truchleje

REPERTUAR

REPERTUAR 
MSZY RORATNICH 

(o świcie)

Msza z udziałem chóru
(sobota)

W. Rorate caeli desuper (w języku polskim) 

O. Grzechem Adama ludzie uwikłani

K. Zdrowaś bądź Maryja

U. Ten, który słowem+Magnifikat

Z. Witaj Gwiazdo Morska

Msza z udziałem ludu

W. Niebiosa rosę, spuście nam z góry

O. Czekam na Ciebie Jezu (2 zwr.)

K. Jezu Jezu do mnie przyjdź

U. Dzięki, o Boże Ojcze

Z. Błogosławiona jesteś Maryjo

Repertuar

REPERTUAR 
I NIEDZIELA ADWENTU 
1 grudnia 2019 r.

Msza z udziałem chóru

KYRIALE: Missa XVIII: Deus Genitor Alme

 

Antyfona na wejście:

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, * Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka. * Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną, * nikt bowiem, kto Ci zawierzył, * nie będzie zawstydzony

 

W. W tym świętym czasie oczekiwania

Błogosławieństwo wieńców: Hejnał wszyscy zaśpiewajmy

O. Serce me do Ciebie wznoszę

Antyfona na komunię

Pan obdarzy błogosławieństwem, * a nasza ziemia wyda swój owoc

K. Boże zmiłuj się nad nami

U. O Panie tyś Moim Pasterzem

Z. Stwórco gwiaździstych przestworzy

Msza z udziałem dzieci

W. Serce me do Ciebie wznoszę 

Błogosławieństwo wieńców: Hejnał wszyscy zaśpiewajmy

O. Czuwajcie i bądźcie gotowi

K. Pójdź do Jezusa 

U. Wielbię Ciebie 

Z. Misericordias Domini

Msza z udziałem młodzieży

W. Serce me do Ciebie wznoszę 

Błogosławieństwo wieńców: Hejnał wszyscy zaśpiewajmy

O. Czuwajcie i bądźcie gotowi

K. Jezu, Jezu, do mnie przyjdź 

U. O Panie tyś Moim Pasterzem 

Z. Misericordias Domini

Msza z udziałem ludu

W. Serce me do Ciebie wznoszę 

Błogosławieństwo wieńców: Hejnał wszyscy zaśpiewajmy

O. Czuwajcie i bądźcie gotowi

K. Jezu, Jezu, do mnie przyjdź 

U. O Panie tyś Moim Pasterzem  

Z. Boże, zmiłuj się nad nami

REPERTUAR

REPERTUAR 
NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA
24. listopada 2019 r.

Msza z udziałem chóru

W. Chrystus Wodzem
Ps. 117. Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie (Laudate Domine omnes gentes)

O. Bóg nad swym ludem

K. Ps. 110. Rzekł Pan do Pana mego
(Dixit Domine)

U. Ps. 112. Chwalcie o dziatki
(Laudate pueri)

Z. Króluj nam Chryste

Msza z udziałem dzieci

W. Chrystus Wodzem
Ps. 117. Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie (Laudate Domine omnes gentes)

O. Jezus Królem naszym jest

K. Idzie mój Pan  +

Ps. 110. Rzekł Pan do Pana mego 
(Dixit Domine)

U. Wielbię Ciebie 

Z. Króluj nam Chryste

Msza z udziałem młodzieży

W. Chrystus Wodzem
Ps. 117. Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie (Laudate Domine omnes gentes)

O. Jezus Królem naszym jest

K. Chleb niebiański

U. Chwalę Ciebie, Panie

Z. Króluj nam Chryste

Msza z udziałem ludu

W. Chrystus Wodzem
Ps. 117. Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie (Laudate Domine omnes gentes)

O. Cóż Ci Jezu damy (2 zwr.)

K. Ps. 110. Rzekł Pan do Pana mego 
(Dixit Domine)

U. Ps. 112. Chwalcie o dziatki
(Laudate pueri)

Z. Króluj nam Chryste

WKRÓTCE SIĘ POJAWIĄ NAGRANIA DO POSZCZEGÓLNYCH PIEŚNI

Repertuar

REPERTUAR
oraz
PRÓBY ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH
NA 14-20 października 2019

SOBOTA 19 października 2019 roku

15:00

Próba damskich głosów chóru parafialnego

18:00

MSZA ŚWIĘTA W KAZUNIU

NA ROZPOCZĘCIE MSZY

Refren: Ludu kapłański, ludu królewski, * zgromadzenie święte, ludu Boży, * śpiewaj Twemu Panu!

1. Tobie śpiewamy, o Synu umiłowany Ojca, * uwielbiamy Cię, Mądrości przedwieczna, * żywe Słowo Boga. Ref.
2. Tobie śpiewamy, jedyny Synu Maryi Panny, * uwielbiamy Cię, Chrystusie nasz Bracie, * Tyś nas przyszedł zbawić. Ref.
3. Tobie śpiewamy, Mesjaszu przyjęty przez ubogich, * uwielbiamy Cię, o Chryste nasz Królu * cichy i pokorny. Ref.
4. Tobie śpiewamy, jedyny Pośredniku ludzkości, * uwielbiamy Cię, o Prawdo i Życie, * Drogo nas wiodąca. Ref.
5. Tobie śpiewamy, Arcykapłanie w Nowym Przymierzu, * uwielbiamy Cię, o Boże pokoju, * przez Krew Twego Krzyża. Ref.
6. Tobie śpiewamy, ożywcze źródło, dające łaskę, * uwielbiamy Cię, bo gasisz pragnienie, * żywa Wodo, Chryste. Ref.
7. Tobie śpiewamy, o winny Szczepie przez Ojca dany, * uwielbiamy Cię, o Krzewie ożywczy, * my Twe latorośle. Ref.
8. Tobie śpiewamy, prawdziwa Manno, dająca życie, * uwielbiamy Cię, o Chlebie żyjący, * któryś zstąpił z nieba. Ref.
9. Tobie śpiewamy, Pasterzu wiodący do królestwa, * uwielbiamy Cię, bo w jedno gromadzisz * wszystkie owce Twoje. Ref.

PODCZAS OFIAROWANIA DARÓW

Refren: Składamy Ci, Ojcze, to, coś Ty nam dał: * owoc pracy, byś w ofierze przyjąć go chciał.
1. Chleb i wino przynosimy na ołtarz Twój, * nasze myśli, słowa, czyny, nasz trud i znój. Ref.
2. Jezus za nas ofiaruje Ciało i Krew, * byśmy mogli Je spożywać ku chwale Twej. Ref.
3. Jezus za nas oddał życie, bo kocha nas, * z Krzyża uczy nas miłości, co przetrwa czas. Ref.

PODCZAS KOMUNII

U drzwi twoich stoję Panie,
U drzwi twoich stoję Panie,
Czekam na twe zmiłowanie,
Czekam na twe zmiłowanie.

Który pod osobą chleba,
Prawdziwy Bóg jesteś z nieba.

W tym najświętszym Sakramencie,
Z nieba stawa tu w momencie.

W tej Hostyi jest Bóg żywy,
Choć zakryty lecz prawdziwy.

Jak wielki cud Bóg uczynił,
Że chleb w ciało swe przemienił;

A nam pożywać zostawił:
Chcąc, aby nas przez to zbawił.

Swięty, mocny, nieśmiertelny,
W Majestacie swym niezmierny.

Aniołowie się lękają,
Choć na jego twarz patrzają.

Wszyscy niebiescy Duchowie,
Lękają się i Królowie.

Niebo, ziemia, ani morze,
Pojąć, co jest Bóg nie może.

Żaden z wojska anielskiego,
Nie dostąpi nigdy tego;

Czego człowiek dostępuje,
Ciało i krew gdy przyjmuje.

Jam niegodzien Panie tego,
Abyś wszedł do serca mego.

Rzeknij tylko słowo twoje,
A tem zbawisz duszę moję.

Kłaniam się tobie samemu,
Bądź miłościw mnie grzesznemu.

Niechaj żyję z tobą Panem,
Aż na wieki wieków, Amen.

ŚPIEW UWIELBIENIA

Ref. Chwała Tobie, Słowo Mądrości,
Boże żyjący wśród nas,
Panie historii, Panie przyszłości.
1. Ty jeden masz słowo potęgi i myśl.
Ten błogosławiony, kto słucha słów Twoich, bo będzie żył.
2. Ty jeden masz drogę wolności i moc.
Ten błogosławiony, kto idzie za Tobą, bo będzie żył.
3. Ty jeden masz życie na wieki i cud.
Ten błogosławiony, kto Tobie uwierzy, bo będzie żył.
4. Ty jeden masz słowo przymierza i znak,
Ten błogosławiony, kto ufność ma w Tobie, bo będzie żył.

 
 

ŚPIEW ZAKOŃCZENIA MSZY

Z dawna Polski Tyś Królową Maryjo!

Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

Ociemniałym podaj rękę,

Niewytrwałym skracaj mękę,

Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!

Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!

Tyleś Matko wycierpiała, Maryjo!

Przez Twego Syna konanie,

Uproś sercom zmartwychwstanie,

W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!

Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

Miej w opiece naród cały,

Który żyje dla Twej chwały,

Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

19:00

Próba męskich głosów chóru parafialnego 

NIEDZIELA 20 października 2019 roku

07:20

Śpiew wezwań do NMP

Matko Boska, za nami wstawiaj się!

Jutrzenko zaranna na niebie – o Maryjo błagamy Cię.
Piękniejsza nad słońce i gwiazdy – o Maryjo błagamy Cię.
Śliczniejsza nad cedry Libanu – o Maryjo błagamy Cię.
Cudniejsza nad perły i złoto – o Maryjo błagamy Cię.
Przez Serce Twe niepokalane – o Maryjo błagamy Cię.

Matko Boska, za nami wstawiaj się!

Panno, łask Bożych pełna – Hołd ci oddaje wierny Twój lud.
Panno, księżno niebieska – Hołd ci oddaje wierny Twój lud.
Panno niepokalana – Hołd ci oddaje wierny Twój lud.
Panno, cnót wszelkich kwiecie – Hołd ci oddaje wierny Twój lud.
Panno, ucieczko nasza – Hołd ci oddaje wierny Twój lud.

Matko Boska, za nami wstawiaj się!

Tyś pierwszą po Bogu osobą – o Maryjo błagamy Cię.
Tyś chwałą Kościoła świętego – o Maryjo błagamy Cię.
Tyś wszystkich zbawionych radością – o Maryjo błagamy Cię.
Tyś ludu grzesznego ucieczką – o Maryjo błagamy Cię.
Przez Serce Twe niepokalane – o Maryjo błagamy Cię.

Matko Boska, za nami wstawiaj się!

Matko Odkupiciela – Hołd ci oddaje wierny Twój lud.
Matko pięknej miłości – Hołd ci oddaje wierny Twój lud.
Matko nienaruszona – Hołd ci oddaje wierny Twój lud.
Matko Bożej mądrości – Hołd ci oddaje wierny Twój lud.
Matko nasza najświętsza – Hołd ci oddaje wierny Twój lud.

Matko Boska, za nami wstawiaj się!

Królowo zastępów niebieskich – o Maryjo błagamy Cię.

Królowo Wyznawców i Świętych – o Maryjo błagamy Cię.
Królowo Różańca świętego – o Maryjo błagamy Cię.
Królowo trwałego pokoju – o Maryjo błagamy Cię.
Przez Serce Twe Niepokalane – o Maryjo błagamy Cię.

Matko Boska, za nami wstawiaj się!

Witaj, Bogarodzico – Hołd ci oddaje wierny Twój lud.
Witaj, łask pośredniczko – Hołd ci oddaje wierny Twój lud.
Witaj, wiary przykładzie – Hołd ci oddaje wierny Twój lud.
Witaj, nadziejo nasza – Hołd ci oddaje wierny Twój lud.
Witaj, kwiecie miłości – Hołd ci oddaje wierny Twój lud.

Matko Boska, za nami wstawiaj się!

7:30

MSZA ŚWIĘTA W KAZUNIU

(z udziałem chóru parafialnego)

Antyfona na wejście 

Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; * nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowa. * Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł

Antyfona

W liturgii godzin (tzw. brewiarzu) refren rozpoczynający i kończący psalm. W liturgii Mszy św. refren ten przeplatany jest ze śpiewem na wejście i procesję komunijną. Związana z charakterem obchodu liturgicznego, przyczynia się w znacznym stopniu do jego właściwego zrozumienia. Niestety, w Polsce najczęściej jest opuszczana. W takim przypadku wspomniane śpiewy powinny nawiązywać do treści antyfony, co również jest rzadkością.

NA ROZPOCZĘCIE MSZY

Kto się w opiekę odda Panu swemu,
A całym sercem szczerze ufa Jemu,
Śmiele rzec może, mam obrońcę Boga,
Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga,

Ciebie On z łowczych obieży wyzuje,
I w zaraźliwym powietrzu ratuje.
W cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie,
Pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie.

Stateczność Jego tarcz i puklerz mocny,
Za którym stojąc na żaden strach nocny,
Na żadną trwogę, ani dbaj na strzały,
Którymi sieje przygoda w dzień biały.

Stąd wedle ciebie tysiąc głów polęże,
Miecz nieuchronny ciebie nie dosięże,
A ty zdumiały oczyma swoimi
Niechybną pomstę ujrzysz nad grzesznymi.

Iżeś rzekł Panu: “Tyś nadzieja moja”,
Iż Bóg najwyższy jest ucieczka twoja,
Nie padnie na cię żadna zła przygoda,
Ani się znajdzie w domu twoim szkoda.

Aniołom swoim każe cię pilnować,
Gdziekolwiek stąpisz, będą cię piastować,
Na ręku nosić, abyś idąc drogą
Na ostry kamień nie ugodził nogą.

Będziesz bezpiecznie po żmijach zjadliwych
I po padalcach deptał niecierpliwych,
Na lwa srogiego bez obrazy wsiądziesz
I na ogromnym smoku jeździć będziesz.

Słysz, co pan mówi: “Ten to Mnie miłuje
I ze Mną sobie szczerze postępuje,
I Ja go także w jego każdą trwogę
I nie zapomnę. I owszem, wspomogę.

PODCZAS OFIAROWANIA DARÓW

Refren: Składamy Ci, Ojcze, to, coś Ty nam dał: * owoc pracy, byś w ofierze przyjąć go chciał.
1. Chleb i wino przynosimy na ołtarz Twój, * nasze myśli, słowa, czyny, nasz trud i znój. Ref.
2. Jezus za nas ofiaruje Ciało i Krew, * byśmy mogli Je spożywać ku chwale Twej. Ref.
3. Jezus za nas oddał życie, bo kocha nas, * z Krzyża uczy nas miłości, co przetrwa czas. Ref.

Antyfona na komunię

Ponieważ jeden jest Chleb, *
przeto my wszyscy tworzymy jedno Ciało. *
Wszyscy bowiem bierzemy z jednego Chleba *
i pijemy z jednego Kielicha

PODCZAS KOMUNII

 

1) O mój Jezu w Hostii skryty, Na kolanach wielbię Cię. W postać chleba Tyś spowity, Bóstwo Twoje kryje się.

2) Ty Co rządzisz całym światem, Me zbawienie w ręku masz; Tu przed Twoim Majestatem Aniołowie kryją twarz.

3) O światłości przysłoniona, Rzuć mi Twój promienny blask. O dobroci nieskończona, Otwórz dla nas skarby łask.

ŚPIEW UWIELBIENIA

Ref. Chwała Tobie, Słowo Mądrości,
Boże żyjący wśród nas,
Panie historii, Panie przyszłości.
1. Ty jeden masz słowo potęgi i myśl.
Ten błogosławiony, kto słucha słów Twoich, bo będzie żył.
2. Ty jeden masz drogę wolności i moc.
Ten błogosławiony, kto idzie za Tobą, bo będzie żył.
3. Ty jeden masz życie na wieki i cud.
Ten błogosławiony, kto Tobie uwierzy, bo będzie żył.
4. Ty jeden masz słowo przymierza i znak,
Ten błogosławiony, kto ufność ma w Tobie, bo będzie żył.

 
 

Śpiew zakończenia mszy:

Zawitaj Królowo Różańca

1. Zawitaj Królowo różańca świętego, Jedyna nadziejo człowieka grzesznego! Zawitaj bez zmazy, Lilijo! Matko różańcowa, Maryjo!

2. Panno nad Pannami, Święta nad Świętymi, Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi. Najśliczniejszy kwiecie, Lilijo! Matko różańcowa, Maryjo!

3. Tyś jest najśliczniejsza, Różo ogrodowa, Tyś najprzyjemniejsza, Różdżko Aronowa. Najwdzięczniejszy kwiecie, Lilijo! Matko różańcowa, Maryjo!

4. Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska, Anielska Królowa, śliczna Matko Boska. Raju rozkosznego, Lilijo! Matko różańcowa, Maryjo!

5. Chwała bądź Maryi na niebieskim tronie, Która w różańcowej królujesz koronie. Święta nad Świętymi, Lilijo! Matko różańcowa, Maryjo!

9:30

MSZA ŚWIĘTA W MAŁOCICACH

Patrz 7:30 Msza św. w Kazuniu

10:40

Próba scholi dziecięcej oraz dzieci do I Komunii świętej

– Hej Sokoły (link do źródła tekstu do wydruku)

– Składamy Ci Ojcze

11:00

MSZA ŚWIĘTA W KAZUNIU

(z udziałem dzieci)

Na rozpoczęcie mszy:

Oto jest dzień

PODCZAS OFIAROWANIA DARÓW

Refren: Składamy Ci, Ojcze, to, coś Ty nam dał: * owoc pracy, byś w ofierze przyjąć go chciał.
1. Chleb i wino przynosimy na ołtarz Twój, * nasze myśli, słowa, czyny, nasz trud i znój. Ref.
2. Jezus za nas ofiaruje Ciało i Krew, * byśmy mogli Je spożywać ku chwale Twej. Ref.
3. Jezus za nas oddał życie, bo kocha nas, * z Krzyża uczy nas miłości, co przetrwa czas. Ref.

PODCZAS KOMUNII

1. Bóg kiedyś stał się jednym z nas, – by nas przemienić w siebie.
Ref. Przyjdź, Jezu mój, zostań wśród nas – na zawsze już.
2. Uczył, że Pan Bóg kocha nas, – wszyscy zaś braćmi jesteśmy.
3. Cierpiał na krzyżu wiele ran, – by zmazać nasze grzechy.
4. Zmartwychwstał z grobu po trzech dniach, – by niebo nam otworzyć.
Ref. Przyjdź, Jezu mój, zostań wśród nas – na zawsze już.
5. Ducha Świętego zesłał też, – by wszystkich nas uświęcił.
6. Założył Święty Kościół swój, – byśmy z Nim jedno byli.
7. Maryję, Matkę ludziom dał, – by wspomożeniem była.

 

ŚPIEW UWIELBIENIA

Dzięki o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie.

1. Za to,że dałeś nam wiarę. ref:

2. Za to,że dałeś nam miłość. ref:

3. Za to,że dałeś nam siebie. ref:

4. Ty nam przebaczasz grzechy. ref:

5. Ty nam przywracasz życie. ref:

6. Za to,że jesteś z nami. ref:

7. Tobie śpiewamy z radością. ref:

ŚPIEW ZAKOŃCZENIA MSZY

1. Zawitaj Królowo różańca świętego, Jedyna nadziejo człowieka grzesznego! Zawitaj bez zmazy, Lilijo! Matko różańcowa, Maryjo!

2. Panno nad Pannami, Święta nad Świętymi, Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi. Najśliczniejszy kwiecie, Lilijo! Matko różańcowa, Maryjo!

3. Tyś jest najśliczniejsza, Różo ogrodowa, Tyś najprzyjemniejsza, Różdżko Aronowa. Najwdzięczniejszy kwiecie, Lilijo! Matko różańcowa, Maryjo!

4. Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska, Anielska Królowa, śliczna Matko Boska. Raju rozkosznego, Lilijo! Matko różańcowa, Maryjo!

5. Chwała bądź Maryi na niebieskim tronie, Która w różańcowej królujesz koronie. Święta nad Świętymi, Lilijo! Matko różańcowa, Maryjo!

11:40

Próba dla dzieci – kandydatów do śpiewania psalmów

12:30

MSZA ŚWIĘTA W KAZUNIU

Patrz 7:30 Msza św. w Kazuniu

18:00

MSZA ŚWIĘTA W KAZUNIU

Patrz 7:30 Msza św. w Kazuniu 

REPERTUAR

REPERTUAR
oraz
PRÓBY ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH
NA 30 września - 6 października 2019 roku

PIĄTEK 4 września 2019 roku

18:00

MSZA ŚWIĘTA W KAZUNIU

Na rozpoczęcie mszy:

Na stopniach Twego

1. Na stopniach Twego upadamy tronu, * potężny Sabaoth, wiekuisty Boże. * Jakaż ofiara milszą Ci być może * nad tę ofiarę Chrystusa zakonu?

2. Przy niej do Ciebie lud podnosi pienie, * niech go łaskawie twa dobroć wysłucha; * wlej w serca nasze pobożności ducha * i obróć na nas Ojcowskie wejrzenie.

Podczas ofiarowania:

Niechaj z nami będzie Pan

 1.Niechaj z nami będzie Pan. Alleluja. * Niech obroną będzie nam. Alleluja.
2. Jego Słowo zawsze trwa. Alleluja. * Wieczną prawdę w sobie ma. Alleluja.

3. Chcemy zgłębiać Słowa treść. Alleluja. * Braciom je radośnie nieść. Alleluja.
4. Chcemy Nim na co dzień żyć. Alleluja. * I w przyjaźni z Bogiem być. Alleluja.
5. Źródło życia, Panie nasz. Alleluja. * Ty nam wieczne życie dasz. Alleluja.
6. Prowadź wśród zawiłych dróg. Alleluja. * W Trójcy Świętej jeden Bóg. Alleluja

Podczas komunii:

Zbliżam się w pokorze

1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej; * wielbię Twój majestat skryty w Hostii tej. * Tobie dziś w ofierze serce daję swe; * o utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe.

2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak; * kto się im poddaje, temu wiary brak; * ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, * że w postaci Chleba utaiłeś się.

3. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas; * tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz; * lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam, * gdzieś przygarnął łotra: do Twych niebios bram.

4. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam ran, * lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan. * Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą, * ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.
5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas, * Chlebie życia, życiem swym darzący nas, * spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał, * bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.
6. Ty, co jak pelikan, krwią swą karmisz lud, * przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud. * Oczyść mię krwią swoją, która wszystkich nas * jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.
7. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię; * niech prag nienie serca kiedyś spełni się: * bym oblicze Twoje tam oglądać mógł, * gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.

 

Śpiew Uwielbienia:

Wielbić Pana chcę​

Wielbić Pana chcę, * radosną śpiewać pieśń. * Wielbić Pana chcę, * On źródłem życia jest.

Śpiew zakończenia mszy:

Zawitaj Królowo Różańca

1. Zawitaj Królowo różańca świętego, Jedyna nadziejo człowieka grzesznego! Zawitaj bez zmazy, Lilijo! Matko różańcowa, Maryjo!

2. Panno nad Pannami, Święta nad Świętymi, Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi. Najśliczniejszy kwiecie, Lilijo! Matko różańcowa, Maryjo!

3. Tyś jest najśliczniejsza, Różo ogrodowa, Tyś najprzyjemniejsza, Różdżko Aronowa. Najwdzięczniejszy kwiecie, Lilijo! Matko różańcowa, Maryjo!

4. Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska, Anielska Królowa, śliczna Matko Boska. Raju rozkosznego, Lilijo! Matko różańcowa, Maryjo!

5. Chwała bądź Maryi na niebieskim tronie, Która w różańcowej królujesz koronie. Święta nad Świętymi, Lilijo! Matko różańcowa, Maryjo!

19:00

Odprawa liturgiczna do sakr. bierzmowania

PROPOZYCJE ŚPIEWÓW PODCZAS UROCZYSTOŚCI BIERZMOWANIA

Na rozpoczęcie mszy:

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę. O to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile. Radością napełnij mnie.
Przyjdź jako Mądrość do dzieci. Przyjdź jak ślepemu wzrok.
Przyjdź jako moc w mej słabości. Weź wszystko, co moje jest.
Przyjdź jako źródło pustyni mocą swą do naszych dusz.
O niech Twa moc uzdrowienia dotknie, uleczy mnie już.
Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę. O to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile. Radością napełnij mnie.

Podczas udzielenia sakramentu bierzmowania:

O Stworzycielu Duchu Przyjdź

Hymn do Ducha Świętego

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał,
I Temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.

Podczas ofiarowania:

Ofiaruję Tobie Panie mój

Ofiaruje Tobie, Panie mój,
Całe życie me,
Cały jestem Twój,
Aż po wieki
Oto moje serce, przecież wiesz
Tyś miłością mą jedyną jest

Podczas komunii:

1. Chlebie najcichszy

2. O Panie, ty nam dajesz

CHLEBIE NAJCICHSZY

Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem, ukryj mnie w swojej bieli, wchłoń moją ciemność.

1. Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem. / x2 Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom. / x2

2. A ułomki chleba, które zostaną / x2 rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód. / x2

O PANIE TY NAM DAJESZ

1. O Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew.    

O Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew.

Do Ciebie więc idziemy wciąż radosną nucąc pieśń:

Ref. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. /2x   

2. Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz.

Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz

Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas.

Ref. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. /2x

3. To Twoje miłowanie dało wolność nam.

To Twoje miłowanie dało wolność nam.

Chwalimy święte Imię Boga, jak uczyłeś nas.

Ref. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas!

4. Tyś nam wyznaczył drogę, wiodącą na Twój szlak.

Tyś nam wyznaczył drogę, wiodącą na Twój szlak

Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej światu brak

Ref. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas!

Śpiew Uwielbienia:

Nie umiem dziękować Ci, Panie

Nie umiem dziękować Ci Panie
Bo puste są moje słowa
Zechciej przyjąć moje milczenie
I naucz mnie życiem dziękować
Zechciej przyjąć moje milczenie
I naucz mnie życiem dziękować

Naucz milczeć w zachwycie gdy dajesz
Naucz kochać goręcej gdy bierzesz
Naucz ufać miłości Twej Panie
Choćby wszyscy przestali Ci wierzyć
Naucz ufać miłości Twej Panie
Choćby wszyscy przestali Ci wierzyć

Naucz patrzeć w Twe oczy, mój Boże
Naucz krzyż Twój całować i nosić
Naucz słuchać Cię sercem pokornym
I otwierać swe serce na oścież
Naucz słuchać Cię sercem pokornym
I otwierać swe serce na oścież

Nie umiem dziękować Ci Panie
Bo puste są moje słowa
Zechciej przyjąć moje milczenie
I naucz mnie życiem dziękować
Zechciej przyjąć moje milczenie
I naucz mnie życiem dziękować

Śpiew zakończenia mszy:

Duchu Święty, Przyjdź

Duchu Święty przyjdź /4x

Niech wiara zagości, nadzieja zagości

Niech miłość zagości w nas./2x

 

SOBOTA 28 września 2019 roku

15:00

Próba damskich głosów chóru parafialnego

18:00

MSZA ŚWIĘTA W KAZUNIU

Na rozpoczęcie mszy:

Do Ciebie Matko, Szafarko łask

1. Do Ciebie Matko szafarko łask,
Błagalne pienia wciąż płyną.
Twa dobroć świeci nad słońca blask,
Nadzieją Tyś nam jedyną.
W cierpienia czas, pomocą darz,
I nieustannie ratuj nas!

2. Gdy Twojej chwały niebieski tron,
Daleki duszy cierpiącej.
Spoglądnij na nas przez obraz on,
Pomocy Nieustającej.
W cierpienia czas, pomocą darz,
I nieustannie ratuj nas!

3. Twe oczy jakże łaskawe są,
Pociąga słodycz z nich Twoja.
Ufamy mocno, że ulżysz łzom,
I wsparciem staniesz się w znojach.
W cierpienia czas, pomocą darz,
I nieustannie ratuj nas!

Na ofiarowanie darów:

Z dawna Polski

Z dawna Polski Tyś Królową Maryjo!

Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

Ociemniałym podaj rękę,

Niewytrwałym skracaj mękę,

Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!

Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!

Tyleś Matko wycierpiała, Maryjo!

Przez Twego Syna konanie,

Uproś sercom zmartwychwstanie,

W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!

Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

Miej w opiece naród cały,

Który żyje dla Twej chwały,

Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

Podczas komunii:

U drzwi Twoich

U drzwi twoich stoję Panie,
U drzwi twoich stoję Panie,
Czekam na twe zmiłowanie,
Czekam na twe zmiłowanie.

Który pod osobą chleba,
Prawdziwy Bóg jesteś z nieba.

W tym najświętszym Sakramencie,
Z nieba stawa tu w momencie.

W tej Hostyi jest Bóg żywy,
Choć zakryty lecz prawdziwy.

Jak wielki cud Bóg uczynił,
Że chleb w ciało swe przemienił;

A nam pożywać zostawił:
Chcąc, aby nas przez to zbawił.

Swięty, mocny, nieśmiertelny,
W Majestacie swym niezmierny.

Aniołowie się lękają,
Choć na jego twarz patrzają.

Wszyscy niebiescy Duchowie,
Lękają się i Królowie.

Niebo, ziemia, ani morze,
Pojąć, co jest Bóg nie może.

Żaden z wojska anielskiego,
Nie dostąpi nigdy tego;

Czego człowiek dostępuje,
Ciało i krew gdy przyjmuje.

Jam niegodzien Panie tego,
Abyś wszedł do serca mego.

Rzeknij tylko słowo twoje,
A tem zbawisz duszę moję.

Kłaniam się tobie samemu,
Bądź miłościw mnie grzesznemu.

Niechaj żyję z tobą Panem,
Aż na wieki wieków, Amen.

Śpiew Uwielbienia:

Uwielbiaj duszo moja..(Magnifikat)

1. Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego, – chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego.
2. Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha, – Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha.
3. Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę, – łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę.
4. Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą, – odtąd Błogosławioną mnie nazywać będą.
5. Bo wielkimi darami uczczonam od Tego, – którego moc przedziwna, święte Imię Jego.
6. Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki, – bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.
7. Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych, – rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych.
8. Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne, – wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne.
9. Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył, – bogaczów z niczym puścił i nędznie rozproszył.
10. Przyjął do łaski sługę, Izraela cnego, – wspomniał nań, użyczył mu miło¬sie¬rdzia Swego.
11. Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym, – Abrahamowi z potomstwem jego wiecznym 
czasem.
12. Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy Jedynemu, – chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
13. Jak była na początku, tak zawsze niech będzie, – teraz i na wiek wieków niechaj słynie 
wszędzie.

Śpiew zakończenia mszy:

Apel Jasnogórski

Maryjo, Królowo Polski

Jestem przy Tobie, pamiętam

Jestem przy Tobie, czuwam

19:00

Próba męskich głosów chóru parafialnego oraz odprawa liturgiczna kandydatów do bierzmowania.

NIEDZIELA 29 września 2019 roku

07:20

Śpiew wezwań do NMP

Matko Boska, za nami wstawiaj się!

Jutrzenko zaranna na niebie – o Maryjo błagamy Cię.
Piękniejsza nad słońce i gwiazdy – o Maryjo błagamy Cię.
Śliczniejsza nad cedry Libanu – o Maryjo błagamy Cię.
Cudniejsza nad perły i złoto – o Maryjo błagamy Cię.
Przez Serce Twe niepokalane – o Maryjo błagamy Cię.

Matko Boska, za nami wstawiaj się!

Panno, łask Bożych pełna – Hołd ci oddaje wierny Twój lud.
Panno, księżno niebieska – Hołd ci oddaje wierny Twój lud.
Panno niepokalana – Hołd ci oddaje wierny Twój lud.
Panno, cnót wszelkich kwiecie – Hołd ci oddaje wierny Twój lud.
Panno, ucieczko nasza – Hołd ci oddaje wierny Twój lud.

Matko Boska, za nami wstawiaj się!

Tyś pierwszą po Bogu osobą – o Maryjo błagamy Cię.
Tyś chwałą Kościoła świętego – o Maryjo błagamy Cię.
Tyś wszystkich zbawionych radością – o Maryjo błagamy Cię.
Tyś ludu grzesznego ucieczką – o Maryjo błagamy Cię.
Przez Serce Twe niepokalane – o Maryjo błagamy Cię.

Matko Boska, za nami wstawiaj się!

Matko Odkupiciela – Hołd ci oddaje wierny Twój lud.
Matko pięknej miłości – Hołd ci oddaje wierny Twój lud.
Matko nienaruszona – Hołd ci oddaje wierny Twój lud.
Matko Bożej mądrości – Hołd ci oddaje wierny Twój lud.
Matko nasza najświętsza – Hołd ci oddaje wierny Twój lud.

Matko Boska, za nami wstawiaj się!

Królowo zastępów niebieskich – o Maryjo błagamy Cię.

Królowo Wyznawców i Świętych – o Maryjo błagamy Cię.
Królowo Różańca świętego – o Maryjo błagamy Cię.
Królowo trwałego pokoju – o Maryjo błagamy Cię.
Przez Serce Twe Niepokalane – o Maryjo błagamy Cię.

Matko Boska, za nami wstawiaj się!

Witaj, Bogarodzico – Hołd ci oddaje wierny Twój lud.
Witaj, łask pośredniczko – Hołd ci oddaje wierny Twój lud.
Witaj, wiary przykładzie – Hołd ci oddaje wierny Twój lud.
Witaj, nadziejo nasza – Hołd ci oddaje wierny Twój lud.
Witaj, kwiecie miłości – Hołd ci oddaje wierny Twój lud.

Matko Boska, za nami wstawiaj się!

7:30

MSZA ŚWIĘTA W KAZUNIU

(z udziałem chóru parafialnego)

Antyfona na wejście 

Panie, wszystko podlega Twej władzy *
i nikt nie może sprzeciwić się Twej woli. *
Ty bowiem stworzyłeś wszystko: *
niebo i ziemię, i cokolwiek istnieje w przestworzach niebios. *
Ty jesteś Panem wszechświata

Antyfona

W liturgii godzin (tzw. brewiarzu) refren rozpoczynający i kończący psalm. W liturgii Mszy św. refren ten przeplatany jest ze śpiewem na wejście i procesję komunijną. Związana z charakterem obchodu liturgicznego, przyczynia się w znacznym stopniu do jego właściwego zrozumienia. Niestety, w Polsce najczęściej jest opuszczana. W takim przypadku wspomniane śpiewy powinny nawiązywać do treści antyfony, co również jest rzadkością.

Na rozpoczęcie mszy:

Kłaniam się Tobie

 

Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże,
Którego niebo objąć nie może;
Ja, proch mizerny, przed Twą możnością
Z wojskiem Aniołów klękam z radością.

Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję,
Kocham serdecznie, pokłon oddaję,
Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały,
Niech Ci się kłania z niebem świat cały.

Dziękuję za to, żeś się zostawił
W tym Sakramencie, abyś nas zbawił.
Za swoje łaski tu wyświadczone
Odbieraj od nas serca skruszone.

Przed Tronem Twoim serca składamy,
Oto pokornie wszyscy wołamy:
Błogosław Panie swemu stworzeniu
Broń od nieszczęścia, ciesz w utrapieniu.

Przed oczy Twoje nędzę stawiamy,
Ratuj, niech pomoc od Ciebie mamy.
Tyś Bogiem naszym, pięknością wieczną,
Bądź i obroną zawsze skuteczną.

Zostawaj z nami, póki żyjemy,
W tym Sakramencie niech Cię wielbimy.
A gdy się zbliży z ciałem rozstanie,
Twym świętym Ciałem zasil nas Panie.

Na ofiarowanie darów:

Panie, umocnij wiarę naszą

Panie, umocnij wiarę naszą

1. Tak Bóg świat umiłował, * że zesłał nam swojego Syna.

Każdy, kto w Niego wierzy, * będzie miał życie wieczne. Ref.

2. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię, * nauczajcie wszystkie narody.
Kto uwierzy i chrzest przyjmie, * otrzyma zbawienie. Ref.
3. Kto Mnie wyzna przed ludźmi, * i Ja go wyznam przed Ojcem.
Oto Ja jestem z wami, * aż do skończenia świata. Ref.

Antyfona na komunię

Ponieważ jeden jest Chleb, *
przeto my wszyscy tworzymy jedno Ciało. *
Wszyscy bowiem bierzemy z jednego Chleba *
i pijemy z jednego Kielicha

Podczas komunii:

Jeden Chleb

1. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało, Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało, Z soku wielu winnych gron pochodzi.

Ref.: Jak ten chleb co złączył złote ziarna, Tak niech miłość łączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, Tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.

2. O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni, Zabłąkane owce, które giną, W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij, Byśmy jedną stali się rodziną.

3. Na ramiona swoje weź, o Panie, Tych, co sami wrócić już nie mogą! Niechaj zjednoczenia cud się stanie, Prowadź nas ku niebu wspólną drogą.

Śpiew Uwielbienia:

Chwalcie, o dziatki

Chwalcie, o, dziatki, Najwyższego Pana,
Niech Mu jednemu cześć będzie śpiewana.

Niech imię Pańskie przebłogosławione
Po wszystkie wieki będzie uwielbione.

Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada,
Niechaj świat Boską chwałę opowiada.

Pan ma narody wszystkie pod nogami.
Jego się chwała wznosi nad gwiazdami.

Kto się wżdy z Panem tym porówna, który
Wysoko siedząc, z swej niebieskiej góry

I co na niebie, i co jest na ziemi,
Oczyma widzi nieuchronionymi.

On ubogiego z nędzy wyprowadzi
I z książętami na ławie posadzi.

On niesie radość dla niepłodnej matki,
Miłe w jej domu rozmnażając dziatki.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak na początku i zawsze, i ninie,
Niech imię Pańskie na wiek wieków słynie.

Śpiew zakończenia mszy:

Zawitaj Królowo Różańca

1. Zawitaj Królowo różańca świętego, Jedyna nadziejo człowieka grzesznego! Zawitaj bez zmazy, Lilijo! Matko różańcowa, Maryjo!

2. Panno nad Pannami, Święta nad Świętymi, Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi. Najśliczniejszy kwiecie, Lilijo! Matko różańcowa, Maryjo!

3. Tyś jest najśliczniejsza, Różo ogrodowa, Tyś najprzyjemniejsza, Różdżko Aronowa. Najwdzięczniejszy kwiecie, Lilijo! Matko różańcowa, Maryjo!

4. Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska, Anielska Królowa, śliczna Matko Boska. Raju rozkosznego, Lilijo! Matko różańcowa, Maryjo!

5. Chwała bądź Maryi na niebieskim tronie, Która w różańcowej królujesz koronie. Święta nad Świętymi, Lilijo! Matko różańcowa, Maryjo!

9:30

MSZA ŚWIĘTA W MAŁOCICACH

Patrz 7:30 Msza św. w Kazuniu

10:40

Próba scholi dziecięcej oraz dzieci do I Komunii świętej

– Hej Sokoły (link do źródła tekstu do wydruku)

– Zawitaj Królowo Różańca

11:00

MSZA ŚWIĘTA W KAZUNIU

(z udziałem dzieci)

Na rozpoczęcie mszy:

Oto jest dzień

Na ofiarowanie darów:

Cóż ci Jezu damy

1. Cóż Ci Jezu damy za Twych łask strumienie Z serca Ci składamy korne dziękczynienie.

Ref: Panie nasz króluj nam Boże nasz króluj nam Poprzez wieczny czas Króluj Jezu nam.

2. W serca Twego ranie o serc naszych Królu Pokój i wytrwanie ukojenie w bólu.

3. Ty nas wspieraj w znoju strzeż przez życie całe Byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę.

 

Podczas komunii:

Bóg kiedyś stał się jednym z nas

1. Bóg kiedyś stał się jednym z nas, – by nas przemienić w siebie.
Ref. Przyjdź, Jezu mój, zostań wśród nas – na zawsze już.
2. Uczył, że Pan Bóg kocha nas, – wszyscy zaś braćmi jesteśmy.
3. Cierpiał na krzyżu wiele ran, – by zmazać nasze grzechy.
4. Zmartwychwstał z grobu po trzech dniach, – by niebo nam otworzyć.
Ref. Przyjdź, Jezu mój, zostań wśród nas – na zawsze już.
5. Ducha Świętego zesłał też, – by wszystkich nas uświęcił.
6. Założył Święty Kościół swój, – byśmy z Nim jedno byli.
7. Maryję, Matkę ludziom dał, – by wspomożeniem była.

Śpiew Uwielbienia:

Dzięki o Panie

Dzięki o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie.

1. Za to,że dałeś nam wiarę. ref:

2. Za to,że dałeś nam miłość. ref:

3. Za to,że dałeś nam siebie. ref:

4. Ty nam przebaczasz grzechy. ref:

5. Ty nam przywracasz życie. ref:

6. Za to,że jesteś z nami. ref:

7. Tobie śpiewamy z radością. ref:

Śpiew zakończenia mszy:

Zawitaj Królowo Różańca

1. Zawitaj Królowo różańca świętego, Jedyna nadziejo człowieka grzesznego! Zawitaj bez zmazy, Lilijo! Matko różańcowa, Maryjo!

2. Panno nad Pannami, Święta nad Świętymi, Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi. Najśliczniejszy kwiecie, Lilijo! Matko różańcowa, Maryjo!

3. Tyś jest najśliczniejsza, Różo ogrodowa, Tyś najprzyjemniejsza, Różdżko Aronowa. Najwdzięczniejszy kwiecie, Lilijo! Matko różańcowa, Maryjo!

4. Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska, Anielska Królowa, śliczna Matko Boska. Raju rozkosznego, Lilijo! Matko różańcowa, Maryjo!

5. Chwała bądź Maryi na niebieskim tronie, Która w różańcowej królujesz koronie. Święta nad Świętymi, Lilijo! Matko różańcowa, Maryjo!

11:40

Próba dla dzieci – kandydatów do śpiewania psalmów

12:30

MSZA ŚWIĘTA W KAZUNIU

Patrz 7:30 Msza św. w Kazuniu

Śpiew na procesję

Chrystus Pan karmi nas

Ref.: Chrystus Pan karmi nas Swoim świętym Ciałem, Chwalmy Go na wieki!

1. Duchem całym wielbię Pana, Boga, Zbawcę jedynego, Bo w Nim samym odnajduję Wszelką radość życia mego.

2. Sprawił we mnie wielkie dzieła W Swej dobroci niepojętej. On Wszechmocny, On Najwyższy, On sam jeden zawsze Święty.

3. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba Na swą sługę uniżoną, By mnie odtąd wszyscy ludzie Mogli zwać błogosławioną.

4. On, który przez pokolenia Pozostaje miłosierny Wobec tego, kto Mu służy I chce zostać Jemu wierny.

5. On, który Swą moc objawia, Gdy wyniosłość serc uniża, Każdy zamiar może zburzyć, Który pychą Mu ubliża

6. W mocy Jego odjąć władzę a wydźwignąć pokornego Wszystkich głodnych zaspokoić głodem wstrząsnąć bogatego

7. On się ujął za swym ludem dziećmi wiary Abrahama Pomny na swe miłosierdzie obietnicy swej nie złamał

18:00

MSZA ŚWIĘTA W KAZUNIU

Patrz 7:30 Msza św. w Kazuniu 

Repertuar

REPERTUAR
oraz
PRÓBY ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH
NA 23-29 września 2019 roku

SOBOTA 28 września 2019 roku

15:00

Próba damskich głosów chóru parafialnego

18:00

MSZA ŚWIĘTA W KAZUNIU

Na rozpoczęcie mszy:

Witaj, święty męczenniku

link do tekstu i audio (nr 575)

Na ofiarowanie darów:

Cóż ci Jezu damy

link do tekstu i audio (nr 598)

Podczas komunii:

Pójdź do Jezusa

link do tekstu i audio (nr 618)

Śpiew Uwielbienia:

Dzięki o Panie

link do tekstu i audio (nr 601)

Śpiew zakończenia mszy:

Niechaj z nami będzie Pan

link do tekstu i audio (nr 609)

19:00

Próba męskich głosów chóru parafialnego

NIEDZIELA 29 września 2019 roku

07:20

Śpiew wezwań do NMP

 link do tekstu i audio (nr 353)

7:30

MSZA ŚWIĘTA W KAZUNIU

(z udziałem chóru parafialnego)

Antyfona na wejście 

Wszystko, co na nas dopuściłeś, Panie, * spotkało nas według sprawiedliwego wyroku, * bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie * i nie strzegliśmy Twoich przykazań. * Lecz zechciej wsławić swe imię * i postąp z nami według wielkiego miłosierdzia swego”. 

Antyfona

W liturgii godzin (tzw. brewiarzu) refren rozpoczynający i kończący psalm. W liturgii Mszy św. refren ten przeplatany jest ze śpiewem na wejście i procesję komunijną. Związana z charakterem obchodu liturgicznego, przyczynia się w znacznym stopniu do jego właściwego zrozumienia. Niestety, w Polsce najczęściej jest opuszczana. W takim przypadku wspomniane śpiewy powinny nawiązywać do treści antyfony, co również jest rzadkością.

Na rozpoczęcie mszy:

Boże w dobroci

link do tekstu i audio (nr 102)

Na ofiarowanie darów:

Bądź uwielbiony, miłosierny Boże

link do tekstu i audio (nr 199)

Antyfona na komunię

Po tym poznaliśmy miłość Bożą,
że Jezus oddał za nas życie swoje.
My także winniśmy oddać życie za braci.

Podczas komunii:

Jezu, miłości Twej

link do tekstu i audio (nr 245)

Śpiew Uwielbienia:

Chwała, moc i dziękczynienie

Śpiew zakończenia mszy:

Niechaj z nami będzie Pan

link do tekstu i audio (nr 609)

9:30

MSZA ŚWIĘTA W MAŁOCICACH

Patrz 7:30 Msza św. w Kazuniu

10:30

Próba scholi dziecięcej oraz dzieci do I Komunii świętej

– Niechaj z nami będzie Pan

– Bóg kiedyś stał się jednym z nas

11:00

MSZA ŚWIĘTA W KAZUNIU

(z udziałem dzieci)

Na rozpoczęcie mszy:

Misericordias Domini

link do tekstu i audio (nr 767)

Na ofiarowanie darów:

Cóż ci Jezu damy

link do tekstu i audio (nr 598)

Podczas komunii:

Bóg kiedyś stał się jednym z nas

link do tekstu i audio (nr 593)

Śpiew Uwielbienia:

Dzięki o Panie

link do tekstu i audio (nr 601)

Śpiew zakończenia mszy:

Niechaj z nami będzie Pan

link do tekstu i audio (nr 609)

11:40

Próba dla dzieci – kandydatów do śpiewania psalmów

12:30

MSZA ŚWIĘTA W KAZUNIU

Patrz 7:30 Msza św. w Kazuniu

17:20

Próba dla młodzieży – kandydatów do śpiewania psalmów

18:00

MSZA ŚWIĘTA W KAZUNIU

Patrz 7:30 Msza św. w Kazuniu