Ogłoszenia 26.11

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 XXXIV Niedziela zwykła  

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

26.11.2023 r.  

o   W tym tygodniu przypada I piątek, sobota i niedziela miesiąca. W I piątek spowiedź w Małocicach o g. 14.30, a Msza św. o 15. Natomiast w Kazuniu spowiedź o 17.30. W I sobotę m-ca nabożeństwo fatimskie o 17.10. W I niedzielę m-ca (3.12) spotkanie Róży różańcowej o godz. 11.50. Dlatego zapraszamy wszystkich należących do niej na Mszę św. o godz. 11.

o   W tę sobotę przypominamy, że ministranci mają zbiórkę o godz. 10.30, a bielanki o godz. 13.30.

o   Przy tej okazji przekazujemy parafianom radosną wiadomość, że w dniu wczorajszym tj. 25.11 otrzymało promocję lektorską dwóch naszych ministrantów, a mianowicie: Ignacy Kaszyński i Krzysztof Biernat. Gratulujemy nowym lektorom i prosimy wszystkich o modlitwę w ich intencji.

o   W naszej parafii od 14 lat adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w każdy czwartek po Mszy św. Pragniemy zainicjować w świątyni w Kazuniu tzw. wieczystą Adorację Pana Jezusa. Dziękujemy więc wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel z prośbą o udział w Adoracji od godz. 17.30 przed wieczorną Mszą św. W intencji tego dzieła prosimy odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy do włączenia się w Adorację kto może i kto chce. Pan Jezus tu na Ciebie z utęsknieniem czeka.

o      Uprzejmie informujemy, że wszystkie groby ziemne i pieczary na każdym cmentarzu po upływie 20 lat od pochowania bądź wniesienia ostatniej opłaty zgodnie z art. 7 ustawy o Cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 1972 r. nr 47, poz. 298 z późniejszymi zmianami) z dn. 31.01.1959 r. będą likwidowane i ponownie wykorzystane do chowania zmarłych jeśli zainteresowane osoby nie zgłoszą zamiaru przedłużenia terminu ich ważności na następny okres. W wyżej wymienionych sprawach należy zgłaszać się do Kancelarii parafialnej w Kazuniu Bielany ul. Kościelna 1.