OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV NIEDZIELA ADWENTU
22.12.2019 r.

 • We wtorek odbędą się ostatnie Roraty,   a wieczorem będziemy przeżywać Wigilię Bożego Narodzenia. Pamiętajmy, że jako wierzący powinniśmy ten czas przeżyć w duchu wiary tzn. łamiąc się opłatkiem, śpiewając kolędy, uczestnicząc we Mszy św. oraz mając więcej czasu dla rodziny. W tym dniu Wigilii zachęcamy do postu od pokarmów mięsnych.
 • W środę 25 grudnia przypada Uroczystość Bożego Narodzenia Anno Domini 2019. Porządek Mszy św. jest następujący:  o godz. 21.30  Msza św. wieczorna w Małocicach, a o godz. 24.00  Pasterka w Kazuniu. Jednocześnie przypominamy, że w tym dniu w środę 25.12 tradycyjnie nie ma rano Mszy św. o godz. 7.30, a pozostały porządek Mszy św. jest bez zmian.
 • W ostatnią niedzielę miesiąca 29 grudnia odbędzie się uroczysta Msza św. o godz. 12.30 z udziałem małżeństw, które w tym roku obchodzą jubileusz swojego ślubu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ,55, 60. Z wielką radością zapraszam więc wszystkich dostojnych jubilatów wraz ze swoimi rodzinami na wspólne dziękczynienie za jubileusz z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata. (zaproszenia)
 • Dziękuję p . Karczewskim z Cybulic i p. Dudek z Czeczotek za ofiarowanie choinek do świątyni, panu Januszowi Zielskiemu za ich transport i obsadzenie, parafianom z Cubulic Małych za ustrojenie wieńca nad drzwiami do świątyni oraz strażakom za ubranie choinek. Bóg zapłać.
 • Są wolne intencje mszalne   in.w Małocicach 24.12 wieczorem oraz w styczniu.
 • Opłatki można otrzymać po Mszy św. w zakrystii.

REPERTUAR

REPERTUAR 
UROCZYSTOŚCI
NARODZENIA PAŃSKIEGO

25. grudnia 2019 r.

Msza Wieczorna (Małocice)

Ant: Dzisiaj poznacie, że Pan przyjdzie, aby nas zbawić,
a rano ujrzycie Jego chwałę.

W. Dzisiaj w Betlejem

O. Gdy śliczna Panna

Ant: Objawi się chwała Pańska
i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie przychodzące od naszego Boga.

K. Przybieżeli do Betlejem/Wśród nocnej ciszy

U. Gdy się Chrystus rodzi

Z. Bóg się rodzi, moc truchleje

Msza Wieczorna (wieczorem 25.12)

Ant:Dziecię nam się narodziło i Syn został nam dany; na Jego ramionach spoczęła władza, i nazwano Go Zwiastunem Bożych zamiarów.

W. Mizerna cicha

Części stałe ks. Chlondowskiego

O. Gdy śliczna Panna

Ant: Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie przychodzące od naszego Boga.

K. O gwiazdo Betlejemska

U. Cicha noc

Z. Lulajże Jezuniu

Msza Anielska (o świcie)

Ant: Światło zabłysło dzisiaj nad nami,

bo Chrystus nam się narodził.
Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Książę Pokoju,
Ojciec Wieczności, a Jego królestwu nie będzie końca.

W. Z narodzenia Pana

Kyrie Missa de Angelis

O. Gdy się Chrystus rodzi

Ant: Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem.

Oto Król twój przychodzi do ciebie, Święty i Zbawiciel świata.

K. Mizerna cicha

U. Przybieżeli do Betlejem

Z. Dzisiaj w Betlejem

Msza Królewska (w dzień)

Ant:Dziecię nam się narodziło i Syn został nam dany; na Jego ramionach spoczęła władza, i nazwano Go Zwiastunem Bożych zamiarów.

W. Triumfy Króla niebieskiego

Części stałe ks. Chlondowskiego

O. Cicha noc (zwr 3-4)

Ant: Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie przychodzące od naszego Boga.

K. Przybądźcie dziś wierni (Adeste Fideles)/Niepojęte dary dla nas daje

U. Do szopy hej pasterze

Z. Pójdźmy wszyscy do stajenki

Msza Pasterska (w nocy)

Ant: Radujmy się wszyscy w Panu,
dzisiaj narodził się nam Zbawiciel.
Dzisiaj prawdziwy pokój zstąpił z nieba na ziemię.

W. Wśród nocnej ciszy

Części stałe ks. Chlondowskiego

Dziś narodził się Zbawiciel Alleluja+Ps. 96(95)

O. Cicha noc (zwr 1-2)

Ant: Słowo stało się ciałem i oglądaliśmy Jego chwałę.

K. Gdy się Krystus narodził/Nuż my dziś kreścijani (kancjonały z XVI w.)

U. Przybieżeli do Betlejem

Z. Bóg się rodzi, moc truchleje

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

III Niedziela Adwentu ‹‹Gaudete››  

 15 grudnia 2019 r.

 • W Adwencie porządek Mszy św. w tygodniu jest następujący: poniedziałki, środy i piątki Msza św. jest wieczorem o godz.18, a we wtorki, czwartki i soboty tylko rano są Roraty o godz. 6.45.
 • Podajemy do wiadomości parafian, że w ostatnią niedzielę 2019 roku 29 grudnia odbędzie się uroczysta Msza św. w intencji małżeństw, które obchodziły w tym 2019 roku jubileusz od 5-tej, do 70 rocznicy ślubu. Małżeństwa, które otrzymają zaproszenia, ale nie mogą uczestniczyć w jubileuszowej liturgii proszone są o zgłoszenie nieobecności np. w kancelarii parafialnej lub pocztą elektroniczną pod adres e-mail: parafiakazun@parafiakazun.pl bądź w zakrystii po Mszy św. Szczególnie zapraszamy naszych nowych parafian, którzy przeprowadzili się do nas w ostatnich latach.

  W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca. W I czwartek modlić będziemy się o powołania kapłańskie i zakonne
z rodzin naszej parafii. W I piątek w Małocicach spowiedź od godz.16:00, a Msza św. o godz. 16:30.
W Kazuniu spowiedź od godziny 17:30, po niej Msza św. o godz. 18:00. Zapraszamy zwłaszcza kandydatów do bierzmowania i ich rodziców. Zapraszamy serdecznie wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. W I sobotę bielanki i ministranci
z rodzicami mają o godz. 15.00 ognisko i pieczenie ziemniaka na zakończenie lata, a jeśli pogoda nie będzie sprzyjająca to spotkanie będzie się na Plebanii. Również w tym dniu odbędzie się Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu NMP w int. wynagradzającej,
a po niej Różaniec fatimski o godz. 18:30.
W I niedzielę po Sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu i Procesja wokół świątyni. Zapraszamy bielanki do udziału w procesji, członkinie Kółka Różańcowego i panów do niesienia chorągwi.

 • Prosimy o zgłaszanie chorych do sakramentów.
 • Zwyczajem lat ubiegłych nasz Organista Jerzy Bronnikov roznosi opłatki wigilijne do naszych domów. Przy tej okazji możemy okazać wdzięczność panu Jerzemu za Jego posługę organisty w naszej parafii.  Prosimy więc nie kupować opłatków np. w supermarketach, które są złej jakości i nie są poświecone. Tak więc w tym tygodniu opłatki będą roznoszone w następujących miejscach: we wtorek od g. 9 (17.12) Sady i Kazuń Nowy w czwartek (19.12)                                   Cybulice Duże, Kazuń Nowy (osiedle PAN), Kazuń Bielany ul. Modrzewiowa, ul. Akacjowa, w sobotę (21.12) Kazuń-Bielany ul. Widok, Szkolna, Orzechowa, Polna, Augustówek ul. Prosta (od Spokojnej).
 • W czwartek 19.12 w Warszawie w Kurii przy ul. Miodowej odbędzie się w ramach przygotowań do beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego konferencja na temat: Wyzwanie i szanse. Zapraszamy.
 • W piątek spotkanie do bierzmowania w Małocicach o g. 18.45.
 • W tę sobotę 3-cią m-ca (21.12) jest rano o g. 6.45 Msza św. wypominkowa na Roratach poprzedzona czytaniem wypominków o g. 6.30.
 • Po Mszy św. bielanki rozprowadzają ozdoby świąteczne i świece Càritas .
 • Uwaga! Dziś w niedzielę (15.12) o g. 17.15 jest Adwentowy Wieczór Czuwania dla młodzieży poprowadzony przez wolontariat.
 • Jeśli ktoś posiada przy domu duże choinki i mógłby ofiarować je do Kościoła to proszę o pilne zgłaszanie tego w zakrystii.

REPERTUAR

REPERTUAR 
MSZY RORATNICH 

(o świcie)

Msza z udziałem chóru
(sobota)

W. Rorate caeli desuper (w języku polskim) 

O. Grzechem Adama ludzie uwikłani

K. Zdrowaś bądź Maryja

U. Ten, który słowem+Magnifikat

Z. Witaj Gwiazdo Morska

Msza z udziałem ludu

W. Niebiosa rosę, spuście nam z góry

O. Czekam na Ciebie Jezu (2 zwr.)

K. Jezu Jezu do mnie przyjdź

U. Dzięki, o Boże Ojcze

Z. Błogosławiona jesteś Maryjo

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I NIEDZIELA ADWENTU

1 grudnia 2019

Dziś Adwentem rozpoczynamy nowy rok duszpasterski pod hasłem Wielka tajemnica wiary – Eucharystia daje życie. Wpisuje się on w trzyletni program duszpasterski na lata 2019-22 . W nowym roku liturgicznym będziemy więc przed Mszą św. niedzielną wyjaśniać wiernym symbolikę i znaczenie poszczególnych znaków liturgicznych i wprowadzać do świadomego uczestnictwa w obrzędach Mszy św. W Adwencie porządek Mszy św. w tygodniu jest następujący: poniedziałki, środy i piątki Msza św. jest wieczorem o godz.18, a we wtorki, czwartki i soboty tylko rano są Roraty o godz. 6.45.

Podajemy do wiadomości parafian, że w ostatnią niedzielę 2019 roku 29 grudnia odbędzie się uroczysta Msza św. w intencji małżeństw, które obchodziły w tym 2019 roku jubileusz od 5-tej, do 70 rocznicy ślubu. Małżeństwa, które otrzymają zaproszenia proszone są o potwierdzenie uczestnictwa w jubileuszowej liturgii dziękczynnej np. w kancelarii parafialnej lub pocztą elektroniczną pod adres e-mail: parafiakazun@parafiakazun.pl bądź w zakrystii po Mszy św. Szczególnie zapraszamy naszych nowych parafian, którzy przeprowadzili się do nas w ciągu ostatnich lat.

W przyszłą niedzielę ofiary z tacy będą przeznaczone na Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie.

Zwyczajem lat ubiegłych nasz Organista Jerzy Bronnikov roznosi opłatki wigilijne do naszych domów. Przy tej okazji możemy okazać wdzięczność panu Jerzemu za Jego posługę organisty w naszej parafii. Prosimy więc nie kupować opłatków np. w supermarketach, które są złej jakości i nie są poświecone. Tak więc w tym tygodniu opłatki będą roznoszone w następujących miejscach: we wtorek (3.12) od godz. 9 Grochale Stare, Cybulice Małe i Cybulice Duże w czwartek (5.12) od godz. 9 Cybulice A, Czeczotki, w piątek (6.12) od godz. 15 Kazuń ul. Jeziorna, w sobotę (7.12) od godz. 13 Kazuń ul. Kampinoska.

W tym tygodniu rozpoczynamy Rekolekcje adwentowe, które poprowadzi ks. Arkadiusz Szczepanik prof. teologii WMSD w Warszawie. Nauki są w piątek i sobotę rano w Kazuniu o g. 9 lub 18, a w Małocicach o 11.30. W sobotę jest dodatkowa Msza św. roratnia o g. 6,45. W niedzielę zakończenie rekolekcji.

Za tydzień w II Niedzielę Adwentu 8. grudnia jest Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Po Mszach św. będzie zbiórka do puszek na ten cel. Za tydzień jest też spotkanie komunijne w Małocicach o 9.30, a w Kazuniu o 11.00. Uwaga! 8.12 w II niedzielę adwentu przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP i o godz. 12. jest Godzina Łaski.

  W tym tygodniu przypada I czwartek a więc Msza św. w int. powołań na Roratach o g. 6.45, a po niej Adoracja.
W I piątek m-ca w Małocicach Msza św. o 11.30, a w Kazuniu Msze św. o g. 9.00 lub 18.00. W I sobotę Msza roratnia o 6.45 wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP, a Różaniec o g. 7.30. Sobota w 2. dzień rekolekcji jest dniem spowiedzi przed Mszami św. tzn. w Kazuniu rano o 6.30 przed Roratami młodzież przygotowująca się do bierzmowania i dorośli, o 8.30 lub o 17.30, a w Małocicach od 11.30.

W sobotę jest spotkanie dla bielanek o godz. 16.30, a dla ministrantów w sobotę za dwa tygodnie 14.12 o godz. 10.30.

  Obfitości łask Bożych i opieki naszej Matki Bożej Szkaplerznej życzymy Jubilatom oraz Solenizantom.

LITURGIA PARAFIALNA

LITURGIA PARAFIALNA 

2-8 grudnia 2019

Poniedziałek
2 grudnia 2019

dzień powszedni

18:00

w int. † Kazimierza Lipińskiego – m-c po śm.

Wtorek
3 grudnia 2019

Dzień powszedni

6:45

w int † Barbary Drąg

Środa
4 grudnia 2019

Wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy

18:00

 1. w int † Barbary Drąg
 2. w int † Barbary Wyszyńskiej

Czwartek
5 grudnia 2019

Dzień powszedni

6:45

 1. o powołania kapłańskie i zakonne z rodzin naszej parafii
 2. o błog. Boże i dar zdrowia dla Małgosi i Darka

7:30

Adoracja dziękczynna

Piątek
6 grudnia

REKOLEKCJE ADWENTOWE
Wspomnienie św. Mikołaja biskupa

9:00

REKOLEKCJE PROWADZI:

ks. prof. ARKADIUSZ SZCZEPANIAK

 w int. † Mirosława Nowińskiego

11:30

W Małocicach

 w int. † Barbary Drąg

14:00

Msza św. pogrzebowa

 w int. † Henryki Karpińskiej

18:00

 w int. † Stanisława – 7 rocz. śm, Mikołaja i Małgorzaty Białowąs

Sobota
7 grudnia 2019

REKOLEKCJE ADWENTOWE

6:25

Godzinki

6:45

w int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP

7:30

różaniec fatimski

8:30

spowiedź

9:00

w int. † Krystyny Kucharskiej

11:30

spowiedź w Małocicach

12:00

w Małocicach

intencja wolna

16:30

Zbiórka bielanek na Plebanii

17:30

spowiedź

18:00

intencja wolna

NIEDZIELA
8 grudnia 2019

II Niedziela Adwentu
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
REKOLEKCJE ADWENTOWE


7:30

Msza św. w Kazuniu z udziałem chóru parafialnego

w int. † Ryszarda – rocz. śm, Heleny i Jarosława Sopińskich oraz Ewy i Łukasza Trzpioła


9:30

10:15

Msza św. w Małocicach

w int. †  Stanisława Opałki

Spotkanie dla dzieci i rodziców do I Komunii świętej

 

11:00

11:50

Msza św. w Kazuniu z udziałem dzieci

w int. † Leokadii i Rudolfa Łąckich

Spotkanie dla dzieci i rodziców do I Komunii świętej

 

12:30

Msza św. w intencji Parafian w Kazuniu

1) w int. † Barbary Jesionek oraz Władysława i Kazimiery Andrzejewskich

2) w int. † Henryka i Teresy Szubskich

3) w int. † Krystyny Kucharskich – m-c po śm.

4) w int. † Mirosława Nowińskiego

 

18:00

Msza św. w Kazuniu z udziałem młodzieży

w int. † Tadeusza – 7 rocz. śm., Jacka i Bogdana Jońskich

Repertuar

REPERTUAR 
I NIEDZIELA ADWENTU 
1 grudnia 2019 r.

Msza z udziałem chóru

KYRIALE: Missa XVIII: Deus Genitor Alme

 

Antyfona na wejście:

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, * Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka. * Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną, * nikt bowiem, kto Ci zawierzył, * nie będzie zawstydzony

 

W. W tym świętym czasie oczekiwania

Błogosławieństwo wieńców: Hejnał wszyscy zaśpiewajmy

O. Serce me do Ciebie wznoszę

Antyfona na komunię

Pan obdarzy błogosławieństwem, * a nasza ziemia wyda swój owoc

K. Boże zmiłuj się nad nami

U. O Panie tyś Moim Pasterzem

Z. Stwórco gwiaździstych przestworzy

Msza z udziałem dzieci

W. Serce me do Ciebie wznoszę 

Błogosławieństwo wieńców: Hejnał wszyscy zaśpiewajmy

O. Czuwajcie i bądźcie gotowi

K. Pójdź do Jezusa 

U. Wielbię Ciebie 

Z. Misericordias Domini

Msza z udziałem młodzieży

W. Serce me do Ciebie wznoszę 

Błogosławieństwo wieńców: Hejnał wszyscy zaśpiewajmy

O. Czuwajcie i bądźcie gotowi

K. Jezu, Jezu, do mnie przyjdź 

U. O Panie tyś Moim Pasterzem 

Z. Misericordias Domini

Msza z udziałem ludu

W. Serce me do Ciebie wznoszę 

Błogosławieństwo wieńców: Hejnał wszyscy zaśpiewajmy

O. Czuwajcie i bądźcie gotowi

K. Jezu, Jezu, do mnie przyjdź 

U. O Panie tyś Moim Pasterzem  

Z. Boże, zmiłuj się nad nami

LITURGIA PARAFIALNA

LITURGIA PARAFIALNA 

25 listopada-1 grudnia 2019

Poniedziałek
25 listopada 2019

Dzień powszedni

18:00

w int † Barbary Drąg

Wtorek
26 listopada 2019

Dzień powszedni

18:00

w int † Barbary Drąg

Środa
27 listopada 2019

Dzień powszedni

18:00

1) w int † Krystyny Kucharskiej

2) w int † Barbary Drąg​

Czwartek
29 listopada 2019

Dzień powszedni

18:00

1) w int † Barbary Drąg

2)

18:30

Adoracja dziękczynna

Piątek
29 listopada 2019

Dzień powszedni

18:00

1) w int †

2)   

Sobota
30 listopada 2019

Święto św. Andrzeja Apostoła

Pielgrzymka Duchowieństwa Archidiecezji Warszawskiej

18:00

1) w int. † Zofii Skrzypczyńskiej

2)

NIEDZIELA
23 września 2019

1 grudnia 2019
I Niedziela Adwentu
I Niedziela miesiąca


7:30

Msza św. w Kazuniu

w int. † Roberta Ekerta


9:30

Msza św. w Małocicach

w int. †  Mieczysława Magiery, Bogdana Urbana oraz zm. c. r. Dudków

 

11:00

Msza św. w Kazuniu z udziałem dzieci

w int. † Stanisława Króla – 26 rocz. śm. oraz Leokadii Liszkiewicz

 

12:30

Msza św. w intencji Parafian w Kazuniu z udziałem chóru parafialnego

1) w int. † Eugeniusza Bagińskiego – 13 r.  śm., Janiny i Stanisława Bagińskich, Marty i Adama Żakowskich
2) w int. † Feliksy i Antoniego Wojcieskich,   Leokadii, Zenona Wojtczak, Dariusza,                    Franciszka, Anny i Leona Rek i Bety Sztolc
3) w int. † Stefanii Kornafel – 21 rocz. śm.

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

18:00

Msza św. w Kazuniu z udziałem młodzieży

w int. † Mariana i Cyryli Jaźwiec

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXIV
Niedziela zwykła  

Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata

24. listopada 2019

 • Za tydzień Adwentem rozpoczynamy nowy rok kościelny. Tematem duszpasterskim nowego roku będzie Eucharystia.
 • Po Mszy św. można w zakrystii bądź na plebanii dać na wypominki lub zamówić Mszę św. żałobną.
 • Podajemy do wiadomości parafian, że
  w ostatnią niedzielę 2019 roku 29 grudnia odbędzie się uroczysta Msza św. w intencji małżeństw, które obchodziły w tym 2019 roku jubileusz od 5-tej, do 70 rocznicy ślubu. Małżeństwa, które otrzymają zaproszenia proszone są o potwierdzenie uczestnictwa w jubileuszowej liturgii dziękczynnej np. w kancelarii parafialnej lub pocztą elektroniczną pod adres e-mail: parafiakazun@parafiakazun.pl bądź w zakrystii po Mszy św. Szczególnie zapraszamy naszych nowych parafian, którzy przeprowadzili się do nas w ciągu ostatnich lat.
 • W środę na Mszę św. o godz. 18 zapraszamy mężczyzn a potem na Plebanii jest spotkanie Bractwa św. Józefa.
 • Są wolne intencje mszalne.
 • W przyszłą niedzielę ofiary z tacy będą przeznaczone na Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie.
 • Obfitości łask Bożych i opieki naszej Matki Bożej Szkaplerznej życzymy Jubilatom oraz Solenizantom.

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY LISBONA 2022r.

W naszej parafii rozpoczęliśmy zbieranie zgłoszeń młodzieży, która chciałaby brać udział w Światowych Dniach Młodzieży w 2022r. w czasie wakacji.

W Portugalii rozpoczęły się już przygotowania do przyjęcia młodzieży z całego świata. W wielu miejscach w Polsce także nastąpił początek przygotowań do tego pięknego spotkania.

Zgłoszenia i wszelkie pytania dotyczące Światowych Dni Młodzieży prosimy kierować do ks. Jerzego.

Previous Entries Next Entries