Intencje 06-12.11

             LITURGIA PARAFIALNA 

               XXXII  Niedziela zwykła

         Dzień Solidarności z Kościołem                          Prześladowanym 12.11.2023 r.

godz.

Intencja

7.30

  w int. † Renalda Andrzejewskiego

9.30

w Małocicach: w int. † Bogdy Wyrzykowskiej – Wojciechowskiej

11.00

w int. † Antoniny, Stanisława

  oraz Witolda Olędzkich

12.30

Msza św. zbiorowa w intencji parafian:

1) w int. † Tadeusza, Czesława, Ludwiki, Bolesława,

       Haliny Trzpioła oraz Józefa, Honoraty Makowskich

2) w int. † Janiny i Adama Mosakowskich oraz

       Zofii i Czesława Malinowskich

3) w int. † Arkadiusza Trzpioły – m-c po śm.

4) w int. † Lecha, Daniela, Henryka  oraz

       Marii Więckowskich

5) w int. †

 

 

 

 

 

18.00

w int. † Eugeniusza Górskiego

   – Msza św. gregoriańska 10.

 

 

LITURGIA PARAFIALNA

w Kazuniu 9-11.11

 

Czwartek

9

listopada

Święto rocznicy poświęcenia

Bazyliki Laterańskiej

 

 

18.00

1) w int. † Eugeniusza Górskiego

   – greg. 7.

2) w int. † Krystyny Kucharskiej

18.30

Adoracja

 

   Piątek

10

listopada

  Dzień powszedni

 

 

18.00

1) w int. † Eugeniusza Górskiego

   – greg. 8.

2) w int. † Mirosława Jaworskiego

19.00

Spotkanie
do bierzmowania w Małocicach

  Sobota

      11

 listopada

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny – 105 rocznica odzyskania niepodległości

9.00

w int. † Eugeniusza Górskiego    

    – greg. 9.

18.00

w int. † Marianny Zapała oraz

Józefa i Stefanii Dykty

 

LITURGIA PARAFIALNA

w Kazuniu 6-8.11

 

Poniedziałek

6

listopada

 

Msza św. wotywna o Duchu
Świętym

 

 

 

 

1800

w int † Eugeniusza Górskiego 

  – Msza św. gregoriańska 4.

 Wtorek

7

listopada

 

Msza św. wotywna o Aniołach

 

 

 

 

1800

w int † Eugeniusza Górskiego

   – Msza św. gregoriańska 5.

    Środa

       8

listopada

 

 

Dzień powszedni

 

 

1800

Nowenna do św. Józefa

 

1) w int † Eugeniusza Górskiego

– Msza św. gregoriańska 6.

2) w int † dusz w czyśćcu cierpiących najbardziej potrzebujących
Bożej pomocy

1845

Spotkanie komunijne

 

Ogłoszenia 05.11

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 XXXI Niedziela zwykła  5.11.2023 r.

o     W miesiącu listopadzie modlimy się za naszych bliskich, którzy odeszli. Kościół czci z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych modląc się za nich aby byli od grzechów uwolnieni. Po Mszy św. można zamówić wypominki lub Mszę św. żałobną. Wypominki roczne odczytywane są w 3 sobotę miesiąca od godz. 17.20 przed Mszą św. W naszym Kościele można zamówić również tzw. Mszę św. gregoriańską w intencji jednej duszy osoby zmarłej dla uzyskania odpustu zupełnego.

o     W dniach od 1 do 8.11 można uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za wybraną duszę osoby zmarłej.

o     Uprzejmie informujemy, że wszystkie groby ziemne i pieczary na każdym cmentarzu po upływie 20 lat od pochowania bądź wniesienia ostatniej opłaty zgodnie z art. 7 ustawy o Cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 1972 r. nr 47, poz. 298 z późniejszymi zmianami) z dn. 31.01.1959 r. będą likwidowane i ponownie wykorzystane do chowania zmarłych jeśli zainteresowane osoby nie zgłoszą zamiaru przedłużenia terminu ich ważności na następny okres. W wyżej wymienionych sprawach należy zgłaszać się do Kancelarii parafialnej w Kazuniu Bielany ul. Kościelna 1

o     W sobotę 11.XI przypada Święto Niepodległości 105 rocz. odzyskania niepodległości. Pamiętajmy o modlitwie za Ojczyznę i z tej okazji wywieśmy przed domem flagę narodową.

o     W przyszłą niedzielę 12.11 przypada Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym  pod hasłem BLISKI WSCHÓD TO JEST ZAWSZE NASZ DOM. Jest to okazja aby przyjść z pomocą prześladowanym za wiarę poprzez modlitwę lub złożone ofiary. W tym roku kwestujemy na ofiary wojny na Bliskim Wschodzie.

 

o    W naszej parafii od 14 lat adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w każdy czwartek po Mszy św. Pragniemy zainicjować w świątyni tzw. wieczystą Adorację Pana Jezusa. Chcielibyśmy rozpocząć od codziennej Adoracji od godz. 17.30 przed wieczorną Mszą św. Dlatego świątynia będzie otwarta już od godz. 17. W intencji tego dzieła, codziennie będziemy w ciszy odmawiać 1 raz Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Kochani Parafianie z serca proszę Was o taką właśnie modlitwę. Zapraszamy do włączenia się w Adorację kto może i kto chce.

Intencje 30.10-05.11

         LITURGIA PARAFIALNA
  XXXI  Niedziela zwykła  5.11.2023 r.

godz.

Intencja

7.30

Dziękczynna z okazji 18 rocz. urodzin Darii z prośbą o błog. Boże

9.30

w Małocicach: w int. † Mirosława Karczewskiego oraz Jana i Jadwigi Trzpioła

11.00

w int. † Eugeniusza Górskiego – Msza św. greg. 3.

12.30

Msza św. zbiorowa w intencji parafian:

1) Dziękczynna za Dar Eucharystii i wynagradzającej za grzechy parafian przeciw

Eucharystii

2) w int. † Jarosława i Wojciecha Guzowskich

3) w int. † Zbigniewa Zdunek
– 6 r. śm., Władysławy
 oraz Zdzisława Pietrak

4) w int. † Tadeusza Biernackiego – m-c po śm.

5) w int. † Adama oraz zm. z rodz. Szymczaków i Naruszewiczów

6)

 

 

Adoracja i Procesja wokół świątyni

(spotkanie Róży różańcowej)

18.00

 w int. † Leokadii –  7 rocz. śm., Antoniego i Zdzisława Wiśniewskich oraz Bogdana Jońskiego

 

LITURGIA PARAFIALNA

w Kazuniu 2-4.11

 

Czwartek

2

listopada

Wspomnienie wiernych zmarłych

– Dzień zaduszny – I czwartek miesiąca

9.00

w int. † dusz osób zmarłych polecanych

   w wypominkach jednorazowych

9.45

Procesja na cmentarzu i czytanie wypominków (jednorazowych
część 2.)

18.00

w int. powołań kapłańskich, zakonnych

   i misyjnych z rodzin naszej parafii

18.30

Adoracja

 

   Piątek

3

listopada

  Dzień powszedniI piątek miesiąca

15.30

Małocice spowiedź i Msza św.

17.30

Spowiedź

18.00

w int. † Eugeniusza Górskiego – greg. 1.

 

 

   Sobota

       4

 listopada

 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny

 

 

17.10

Nabożeństwo fatimskie

18.00

1) w int. wynagradz. Niepok. Sercu NMP

2) w int. † Eugeniusza Górskiego 

     – greg. 2.

 

LITURGIA PARAFIALNA

w Kazuniu 30-31.10 i 1.11

 

Poniedziałek

30

października

Msza św. wotywna o Duchu
Świętym

1500

Małocice

Nabożeństwo różańcowe i Msza św.

1800

w int † Stefana Trzpioła – Msza św. greg. 30. (ostatnia)

1830

Nabożeństwo różańcowe

 Wtorek

31

października

Msza św. wotywna o Aniołach

1100

Msza św. pogrzebowa w int. † Artura Dudka

1500

Małocice Nabożeństwo różańcowe

1800

w intencji Bogu wiadomej

1830

Nabożeństwo różańcowe

   Środa

       1

listopada

 

 

Uroczystość Wszystkich Świętych

730

w int. † Dariusza Rek, oraz Władysława

i Leokadii Truszczyńskich

930

w int. † Stanisława Kuć

1100

1) w int. † zmarłych z wypominek (jednorazowych część 1.) oraz:  Marii Podkopiak, Grzegorza Wiśniewskiego oraz rodziców Salomei i Edmunda,Wandy Soja – m-c po śm.,

Pawła Gładkowskiego,Krystyny i Tadeusza Hetmanowskich, Hanny – 5 rocz. śm. i Kazimierza

Aniszewskich, Władysława Czernickiego, Michała Ołowieckiego, zm. z rodz. Kowalewskich, Walasów, Wojciecha Hołocińskiego

 

Procesja na cmentarzu i
czytanie wypominków

1800

w int † Hieronima Maciorowskiego, Jana i
Zofii Gierasimiuk

 

Ogłoszenia 29.10

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 XXX Niedziela zwykła  29.10.2023 r.

o    Zbliża się miesiąc listopad, w którym modlimy się za naszych bliskich, którzy odeszli. Kościół czci z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych modląc się za nich aby byli od grzechów uwolnieni. Po Mszy św. można w zakrystii bądź na plebanii dać na wypominki lub zamówić Mszę św. żałobną. Wypominki jednorazowe są odczytywane
1 i 2.XI podczas procesji na cmentarzu, a wypominki roczne odczytywane są w 3 sobotę miesiąca wieczorem przed Mszą św. o godz. 18.00. W naszym Kościele można zamówić również tzw. Mszę św. gregoriańską w intencji jednej duszy osoby zmarłej dla uzyskania odpustu zupełnegoPamiętajmy, że pięknym darem serca człowieka wierzącego jest ofiarowanie Mszy św. w intencji naszych zmarłych.

o    W środę 1.11 przypada Uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. o g. 7.30, w Małocicach o 9.30, o godz. 11.00 główna Msza św. na cmentarzu w intencji zmarłych polecanych w wypominkach jednorazowych. Po Mszy św. odbędzie się Procesja na cmentarzu z czytaniem wypominek. W tym dniu (1.11) jest również Msza św. wieczorna o godz. 18. Przypominamy, że 1.11 jest to dzień jeden z sześciu w roku, w którym jest obowiązek uczestnictwa we Mszy św. poza niedzielą. W dniach od 1 do 8.11 można uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za wybraną duszę osoby zmarłej. W czwartek 2.11 Dzień Zaduszny Msze św. jest o g. 9 a potem procesja na cmentarzu z czytaniem wypominek. Wieczorem jest Mszy św. o godz. 18.

 

o     W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca. W I piątek w Małocicach spowiedź od godz.15:30, Msza św. o godz. 16:00. W Kazuniu spowiedź od godziny 17:30. Zapraszamy serdecznie wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. W I sobotę Nabożeństwo fatimskie o godz. 17:10 i Msza św. wynagradzająca Niepok. Sercu NMP. W tę sobotę (4.XI) również o godz. 10.30 odbędzie się na Plebanii zbiórka dla ministrantów,  a dla bielanek o godz. 15.30. W I niedzielę po Sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja wokół Kościoła. Zapraszamy Bielanki. 

Intencje 23-29.10

         LITURGIA PARAFIALNA
  XXX  Niedziela zwykła  29.10.2023 r.

godz.

Intencja

7.30

w int. † Stefana Trzpioły – Msza św. greg. 29.

9.00

w Małocicach nabożeństwo różańcowe

9.30

w Małocicach:

  w int. † Mirosława oraz Alicji Jaworskich

11.00

w int. † Sabiny i Czesława Zarzyckich oraz Haliny i Władysława Tyszkiewicz

11.50

w Kazuniu nabożeństwo różańcowe

12.30

Msza św. zbiorowa w intencji parafian:

1) Dziękczynna o bł. Boże

2) w int. † z rodz. Słomczyńskich, Drwęckich, Abramczyk oraz Wandy Dudek

3) w int. † Krystyny Bakiera

4)

 

 

18.00

 o błog. Boże dla naszego organisty Roberta i dar zdrowia

 

LITURGIA PARAFIALNA

w Kazuniu i Małocicach 26-28.10

 

Czwartek

26

października

Dzień powszedni

16.00

Małocice Nabożeństwo różańcowe

18.00

1) w int. † Stanisława Gołębiowskiego

2)w int. † Stefana Trzpioła   greg. 26.

18.30

Nabożeństwo różańcowe i Adoracja

 

   Piątek

27

października

  Dzień powszedni

16.00

Małocice
 
 Nabożeństwo różańcowe

18.00

1) w int. † Stefana Trzpioła – greg. 27.

2) w int. † Barbary Sadowskiej

18.30

Nabożeństwo różańcowe

  Sobota

      28

października

              Święto Apostołów 

      św. Szymona i Judy Tadeusza

16.00

Małocice
 Nabożeństwo różańcowe

17.20

Wypominki roczne

18.00

1) w int. †  Stefana Trzpioła – greg. 28.

2) w int. †  Stefana Godlewskiego

18.30

Nabożeństwo różańcowe

 

LITURGIA PARAFIALNA

w Kazuniu 23-25.10

 

Poniedziałek

23

października

Msza św. wotywna o Duchu Świętym

 

 

1600

Małocice Nabożeństwo różańcowe

1800

w int. † Stefana Trzpioła

    – Msza św. gregoriańska 23.

1830

Nabożeństwo różańcowe

  Wtorek

24

października

Msza św. wotywna o Aniołach

1600

Małocice Nabożeństwo różańcowe

1800

w int. † Stefana Trzpioła

    – Msza św. gregoriańska 24.

1830

Nabożeństwo różańcowe

    Środa

      25

października

 

Dzień powszedni

1600

Małocice Nabożeństwo różańcowe

1800

1) w int. † Mirosława Bieleckiego    

       oraz Stanisławy

2) w int. † Stefana Trzpioła

       – Msza św. gregoriańska 25.

1830

Nabożeństwo różańcowe

 

Ogłoszenia 22.10

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXVIII Niedziela zwykła  22.10.2023 r.

NIEDZIELA MISYJNA

 Wspomnienie św. Jana Pawła II

 

v  Dziś przypada Niedziela misyjna i ofiary na tacę przeznaczone są na dzieła misyjne. Pamiętajmy więc w modlitwie o naszych misjonarzach. Przypominamy, że jest to dzień wspomnienia liturgicznego św. Jana Pawła II.

v  Zapraszamy dzieci z rodzicami w przyszły wtorek 31.10 do udziału w Wieczorze Wszystkich Świętych, który planujemy w naszej Świątyni po ostatnim różańcu, a później w Sali św. Józefa.

v  Zbliża się miesiąc listopad, w którym modlimy się za naszych bliskich, którzy odeszli. Kościół czci z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych modląc się za nich aby byli od grzechów uwolnieni. Po Mszy św. można w zakrystii bądź na plebanii dać na wypominki lub zamówić Mszę św. żałobną. Wypominki jednorazowe są odczytywane 1 i 2 listopada podczas procesji na cmentarzu, a wypominki roczne odczytywane są w 3 sobotę miesiąca wieczorem podczas Mszy św. o godz. 18.00. Taka Msza św. była właśnie wczoraj wieczorem. W naszym Kościele można zamówić również tzw. Mszę św. gregoriańską.  Jest to cykl 30 Mszy św. odprawianych w intencji jednej duszy osoby zmarłej dla uzyskania odpustu zupełnego. Pamiętajmy, że pięknym darem serca człowieka wierzącego jest ofiarowanie mszy św. w intencji naszych zmarłych.

v   W ostatnim czasie odeszli do wieczności nasi parafianie: Jan Kluczek, Mirosław Tatarka, Zuzanna Majewska, Mirosław Jaworski, Czesław Tołczyk, Alicja Kaszyńska, Stanisław Kuć, Krystyna Bakiera, Wanda Soja, Tadeusz Biernacki, Arkadiusz Trzpioła, Waldemar Żmijewski, Ryszard Choroś, Jarosław Dębek.
 Wieczny odpoczynek …   

 

 

Ogłoszenia 15.10

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXVIII Niedziela zwykła  15.10.2023 r.

XXIII Dzień Papieski

 

v   Dziś obchodzimy Dzień Papieski pod hasłem: Święty Jan Paweł II. Cywilizacja życia. Po Mszach św. jest tradycyjna zbiórka ofiar na Dzieło Nowego Tysiąclecia na wspieranie edukacji młodzieży z ubogich rodzin.

v   W środę 18.10 o g. 19 w Kazuniu spotkania przygotowujące do I Komunii św.

v   Dziś o g. 18  Jego Ekscelencja ks. bp Rafał Markowski udzieli sakr. bierzmowania naszej młodzieży. Prosimy parafian o modlitwę w ich intencji.

v   W tym tygodniu przypada w czwartek 19.10 wspomnienie liturgiczne bł. Jerzego Popiełuszki kapłana i męczennika i patrona Solidarności oraz naszej Szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim. Zapraszamy więc w czwartek uczniów z rodzicami i nauczycielami na Mszę św. w jego wspomnienie.

v  Dziś 15. października odbywają się w Polsce wybory do Sejmu i Senatu. Dlatego odprawiane są nabożeństwa różańcowe w intencji odpowiedzialnego włączenie się katolików do udziału w tych tak ważnych dla przyszłości Polski wyborach.

v   Zapraszamy dzieci z rodzicami do udziału w Wieczorze Wszystkich Świętych 31.10, który planujemy w naszej świątyni po ostatnim różańcu i w Sali św. Józefa.

v   W ten piątek 20.10 odbędzie się spotkanie dla nowej grupy do bierzmowania. Zapraszamy młodzież z klas 8 i I klas szkół średnich z rodzicami. Również w tym dniu w Małocicach spotkanie przygotowujące do I Komunii św. o godz. 18.30.

v   W sobotę 3-cią miesiąca jest Msza św. za naszych zmarłych z wypominek rocznych, które będą odczytywane od godz. 17.20. Zapraszamy.

 

v   Za tydzień 22.10 przypada Niedziela misyjna i ofiary na tacę przeznaczone są na dzieła misyjne. Przypominam, że jest to dzień wspomnienia liturgicznego św. Jana Pawła II. 

Intencje 16-22.10

 

        LITURGIA PARAFIALNA

 XXIX  Niedziela zwykła  22.10.2023 r.
                    Niedziela Misyjna

               Wspomnienie św. Jana  Pawła II

godz.

Intencja

7.30

w int. Henryka, Karola, Wandy, Jerzego
Wasilewskich oraz Franciszka i Marianny z rodz. Socha

9.00

w Małocicach nabożeństwo różańcowe

9.30

w Małocicach: w int. † Anny, Józefa i Teresa
Tołczyk
 oraz Józefa Sarneckiego

11.00

w int. † Leona – 3 rocz. śm. oraz dk Andrzeja

   Świerczewskich

11.50

w Kazuniu nabożeństwo różańcowe

12.30

Msza św. zbiorowa w intencji parafian:

1) Dziękczynna z okazji 56 rocz. ur. Pawła o bł. Boże

2) w int. † Adama Klimaszewskiego – 3 rocz. śm.

3) w int. † Iwony Sylwestrzak – 5 rocz. śm.

4) w int. † Henryki i Czesława Drwęckich

5) w int. † Jana Salwoskiego – 6 rocz. śm.

6) w int. † Pawła Głodkowskiego

7)

 

 

18.00

w int. † Stefana Trzpioły – Msza św.
greg. 22.

 

LITURGIA PARAFIALNA

w Kazuniu i Małocicach 19-21.10

 

Czwartek

19

września

Wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki,

kapłana i męczennika

16.00

Małocice Nabożeństwo różańcowe

18.00

1) w int. † Zuzanny Majewskiej

2) w int. † Stefana Trzpioła  –  greg. 19.

 

Oddanie czci relikwiom błog. Jerzego Popiełuszki

18.30

Nabożeństwo różańcowe i Adoracja

 

   Piątek

20

września

 Wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana

16.00

Małocice
 
 Nabożeństwo różańcowe

18.00

1) w int. † Stefana Trzpioła – greg. 20.

2) w int. † Wiesława Pieckowskiego oraz Wojciecha Guzowskiego – 5 rocz. śm.

18.30

w Małocicach spotkanie do I Komunii św.

19.00

Spotkanie dla kandydatów
do bierzmowania

(uczniowie
8 klas, I klas szkół średnich i rodziców)

  Sobota

      21

września

 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny

16.00

Małocice
 Nabożeństwo różańcowe

17.20

Wypominki roczne

18.00

1) w int. †  Stefana Trzpioła – greg. 21.

2) w int. † zm. z wypominek rocznych

18.30

Nabożeństwo różańcowe

 

LITURGIA PARAFIALNA

w Kazuniu 16-18.10

 

Poniedziałek

16

października

Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej

Msza św. wotywna o Duchu Świętym

– 45 rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II

1130

Msza św. pogrzebowa  

   w int. † Arkadiusza Trzpioła

1600

Małocice Nabożeństwo różańcowe

1800

w int. † Stefana Trzpioła

    – Msza św. gregoriańska 16.

1830

Nabożeństwo różańcowe

 Wtorek

17

października

Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

1600

Małocice Nabożeństwo różańcowe

1800

w int. † Stefana Trzpioła

    – Msza św. gregoriańska 17.

1830

Nabożeństwo różańcowe

    Środa

      18

października

 

Święto św. Łukasza Ewangelisty

1600

Małocice Nabożeństwo różańcowe

1800

1) w int. Bogu wiadomej

2) w int. † Stefana Trzpioła

       – Msza św. gregoriańska 18.

1830

Nabożeństwo różańcowe

1900

Spotkanie do I Komunii św.

 

Intencje 09-15.10

          LITURGIA PARAFIALNA

 XXVIII  Niedziela zwykła 15.10.2023r. 

godz.

Intencja

7.30

w int. Leokadii i Szczepana Wiśniewskich
oraz
 Haliny, Tadeusza i Edmunda Rockich

9.00

w Małocicach nabożeństwo różańcowe

9.30

w Małocicach: w int. † Krzysztofa
Sarneckiego
 oraz Renalda Andrzejewskiego

11.00

w int† Henryki, Ludwika Wojtczak z synem,
Zdzisława Kamrowskiego,
dziadków Majewskich z córką Wacławą

11.50

w Kazuniu nabożeństwo różańcowe

12.30

Msza św. zbiorowa w intencji parafian:

1) Dziękczynna z okazji 20 rocz. ślubu Eweliny i Arkadiusza z prośbą o bł. Boże dla jubilatów i całej rodziny

2) Dziękczynna za powrót do zdrowia Marka Szupiluka oraz

w int. † Haliny Boguńskiej – 2 rocz. śm.

3) w int. † Barbary Pliwka

4) w int. † Teresy Pałka i Dariusza

5) w int. † Alicji Kaszyńskiej i Lucyny Jaźwiec (od pracowników szkoły)

6) w int. † Edwarda – 17 r. śm., Jadwigi – 5 r. śm. oraz Lilii – 6 r. śm. zm. z rodz. Góreckich

7)

 

 

Liturgia Eucharystii z Sakramentem Bierzmowania

18.00

1) w intencji młodzieży bierzmowanej

2) w int. † Stefana Trzpioły – Msza św.
greg. 15.

 

LITURGIA PARAFIALNA

w Kazuniu i Małocicach 12-14.10

 

Czwartek

12

września

Wspomnienie św. Jana
Beyzyma, kapłana

16.00

Małocice Nabożeństwo różańcowe

18.00

1) w int. † Zenona – 4 rocz. śm. oraz Jadwigi; zm. z rodz. Rydel

2) w int. † Stefana Trzpioła   greg. 12.

18.30

Nabożeństwo różańcowe i Adoracja

 

   Piątek

13

września

 Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana

16.00

Małocice
 
 Nabożeństwo różańcowe

18.00

1) w int. † Stefana Trzpioła – greg. 13.

2) w int. † Jadwigi i Wacława oraz zm. z rodz. Wrzosków i Michalczyków

18.30

Procesja fatimska różańcowe

19.00

Nabożeństwo pokutne

dla kandydatów do
bierzmowania

   Sobota

      14

 września

 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny

16.00

Małocice
 Nabożeństwo różańcowe

18.00

1) w int. † Wacława, Kazimiery, Mieczysława, Jana , Janiny Baryga, Kazimierza, Andrzeja, Wandy
Soja, Marosława Fabisiaka, Jana, Janiny Sachmata, Krystyny, Marzeny, Tadeusza Król, Aliny Płońskiej, Jana Kluczek

2) w int. † Stefana Trzpioła – greg. 14.

18.30

Nabożeństwo różańcowe

 

LITURGIA PARAFIALNA

w Kazuniu 9-11.10

 

Poniedziałek

9

października

Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka

1600

Małocice Nabożeństwo
różańcowe

1800

w int. † Stefana Trzpioła

    – Msza św. gregoriańska 9.

1830

Nabożeństwo
różańcowe

 Wtorek

      10

października

Msza św. wotywna do Ducha Świętego

1600

Małocice Nabożeństwo
różańcowe

1800

w int. † Stefana Trzpioła

    – Msza św. gregoriańska 10.

1830

Nabożeństwo
różańcowe

   Środa

      11

października

 

 

Dzień powszedni

1600

Małocice Nabożeństwo
różańcowe

1800

Nowenna do św. Józefa

1810

1) w int. † Czesława i rodziców Krysiaków

2) w int. † Stefana Trzpioła

      – Msza św. gregoriańska 11.

1830

Nabożeństwo
różańcowe

1900

Próba liturgiczna do bierzmowania

Ogłoszenia 08.10

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  XXVII Niedziela zwykła  8.10.2023 r.

 

v   Przypominamy, że rozpoczęły się nabożeństwa różańcowe. Zapraszamy rodziców z dziećmi oraz  dziadków z wnukami do udziału w tej modlitwie.

v   Za tydzień obchodzimy Dzień Papieski pod hasłem: Święty Jan Paweł II. Cywilizacja życia. Po Mszach św. jest tradycyjna zbiórka ofiar na Dzieło Nowego Tysiąclecia na wspieranie edukacji młodzieży z ubogich rodzin.

v   W środę 11.10 i w piątek 13.10 są spotkania młodzieży po Mszy św. i próby liturgiczne oraz spowiedź przed sakr. bierzmowania kandydatów, świadków i rodziny. Za tydzień o g. 18  Jego Ekscelencja ks. bp Rafał Markowski udzieli sakr. bierzmowania naszej młodzieży. Prosimy parafian o modlitwę w ich intencji.

v   W tym tygodniu przypada w poniedziałek 9.10 wspomnienie liturgiczne bł. Wincentego Kadłubka biskupa, autora Kroniki polskiej, który zmarł w 1223 r., a więc w tym roku minęło 800 rocznica śmierci. Uchwałą Sejmu RP został ogłoszony wychowawcą narodu polskiego m. in. w swoim wiekopomnym dziele Kronika Polski Mistrz Wincenty przekazał przyszłym pokoleniom, że po miłości do Boga najważniejszą rzeczą dla każdego Polaka jest miłość do Ojczyzny – podkreślono w uchwale sejmowej. Zapraszamy więc jutro na Mszę św. w jego wspomnienie.

v  15. października za tydzień planowane są w Polsce wybory do Sejmu i Senatu. Dlatego odprawiane są nabożeństwa różańcowe w intencji odpowiedzialnego włączenie się katolików do udziału w tych tak ważnych dla przyszłości Polski wyborach.

v   W piątek 13.10 przypada ważne dzień rocznica ostatniego objawienia MB Fatimskiej. Przypominamy wszystkim czcicielom Matki Bożej z Grupy Maryjnej, Róż różańcowych, wszystkich, którzy przyjęli Szkaplerz, że jest to nasze święto i trzeba się zmobilizować i uczestniczyć w procesji różańcowej.

v   Zapraszamy dzieci z rodzicami do udziału w Wieczorze Wszystkich Świętych 31.10 po ostatnim różańcu, który planujemy w naszej świątyni i w Sali św. Józefa.

 

v   Za dwa tygodnie w piątek 20.10 odbędzie się spotkanie dla nowej grupy do bierzmowania. Zapraszamy młodzież z klas 8 i I klas szkół średnich z rodzicami.

Previous Entries Next Entries